Skip to content

Wordt 2014 het jaar van de voertuigen?

3 januari 20143 minute read

Wassenaar – In 2010 zijn aan de verzameling van het Brandweermuseum (dus aan de collectie van de gemeente Wassenaar) twee voertuigen toegevoegd die ooit in Wassenaar dienst deden bij de brandweer. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de voertuigen worden opgeknapt, waar nodig gerestaureerd en rijklaar worden gemaakt. De (vak)mensen die daarvoor nodig zijn hebben we. Maar er is ook een geschikte ruimte nodig om de voertuigen te kunnen opknappen.

Een plek die groot genoeg is om een voertuig te stallen en waarin het ook mogelijk is om met tussenpozen aan het voertuig te werken. Gereedschappen en onderdelen moeten beschikbaar blijven tot de volgende opknapavond waarop de vrijwilligers het werk voortzetten.
Het vinden van zo’n ruimte is een groot probleem gebleken, waarvoor tot op vandaag nog geen oplossing gevonden is. De beide voertuigen zijn gestald op de gemeentewerf, achter het gemeentekantoor. De autoladder staat grotendeels in een garagebox en het andere voertuig in de open lucht. Allerminst ideale omstandigheden.

Er is al regelmatig gepoogd om op het terrein van de gemeentewerf een andere oplossing te vinden, waarbij de voertuigen droog en veilig gestald worden en waarbij in elk geval 1 voertuig kan worden opgeknapt. Omdat de voertuigen gemeentelijk bezit zijn is het niet onlogisch dat er op dat terrein een oplossing voor het probleem gevonden wordt. De voormalige timmerwerkplaats lijkt daarvoor uitstekend geschikt. Maar tot nu toe is het niet gelukt om die ruimte voor dit doel beschikbaar te krijgen.

Eind 2013 stond er opeens een bericht in de krant dat een lokaal kunstenaarsinitiatief de timmerwerkplaats voor een heel ander doel wil claimen. Een sympathiek initiatief, maar de oudste rechten op die plek zijn toch onomstotelijk bij de beide voertuigen uit de collectie van de gemeente Wassenaar, Als de autoladder in de timmerwerkplaats kan, dan kan het andere voertuig droog en veilig in de garagebox. We hopen op een doorbraak in de zo lang lopende discussie. Dat 2014 het jaar van de voertuigen mag worden!

Column Brandweermuseum Wassenaar

Ook in een klein museum als het Brandweermuseum Wassenaar gebeurt van alles dat voor de meeste mensen verborgen blijft. Niet omdat het geheim is, maar omdat er meestal geen gelegenheid is om er over te berichten. Met deze wekelijkse column willen we dat veranderen. De ene week kan het gaan over een schenking, dan weer over een bijzondere ontmoeting, over een probleem met de vaste collectie, over de dringende behoefte aan hulp of over iets waarop we trots zijn. brandweermuseum@wassenaar.nl, www.brandweermuseumwassenaar.nl ook op twitter en facebook.

Tags

BrandweermuseumWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top