Skip to content

Nog te vervullen coalitieafspraak 2010

2 februari 20143 minute read

Wassenaar – Beste, geachte……. Bijgaand een brief die Thea Messemaker aan het college van Wassenaar heeft verzonden. Dit is niet de enige brief die die richting is uitgegaan, ook de Bond van Belastingbetalers heeft het College van Burgemeester en wethouders met een brief benaderd en heeft de gemeente in gebreke gesteld voor het niet zorgvuldig besteden van gemeenschapsgeld.

Zoals ik al eerder aangaf is er op woensdag 5 februari om 19.00 uur weer ruimte besproken bij Paviljoen Zonnehof om met personen die bereid zijn acties te bespreken om, op de eerste plaats die uitgave van 15100 euro terug te laten draaien zodat dat geld terecht kan komen op die plekken waarvoor het is bedoeld, bv. subsidie aan sportverenigingen. Dat deze actie, stop verspilling, niet alleen om geld gaat, maar ook om het gebrek aan fatsoen bij onze lokale politici moet aan de kaak gesteld worden. We zien nu weer hoe de hoofdpersoon van deze rel weer vrolijk, alsof en niets is gebeurd, opgenomen is in de gelederen van de VVD en weer in de raad plaats neemt. Er wordt wel gevraagd op welke partij gestemd zou moeten worden. Ik weet niet op welk afsplitsing van een afsplitsing je zou moeten stemmen. Ook de bestaande partijen hebben het toegelaten. Ik stem in ieder geval niet. Laten we er woensdag maar over spreken.

Vriendelijke groeten,
Martin Schuitema

Wassenaar, 31-1-2014

Betreft: nog te vervullen coalitieafspraak 2010; een discussie met alle inwoners over de bezuinigingsmaatregelen.

Geachte collegeleden en gemeenteraadsleden,

Vier jaar geleden, op 3 maart 2010, waren de gemeenteraadsverkiezingen. Al snel was een coalitie gevormd en zij presenteerde op 29 maart hun coalitieakkoord. Ik wil daar graag het volgende uit citeren:

“In samenspraak met onze inwoners moeten we het evenwichtspunt bepalen, het punt tot waar de onvermijdelijk op ons af komende bezuinigingen nog op een verantwoorde wijze mogelijk zijn, maar waar voorbij eventueel andere maatregelen nodig zijn. Die discussie willen we niet alleen voeren binnen de gemeenteraad, maar nadrukkelijk met alle inwoners van Wassenaar.”

En uit het raadsprogramma 2013-2014 citeer ik:
1.2 De fracties hechten aan goed overleg en goede communicatie met de Wassenaarders en de maatschappelijke organisaties. Dat gaat verder dan het gemeentelijk beleid ‘uitleggen’. We willen inwoners (blijven) betrekken bij gemeentelijk beleid; het is noodzakelijk dat dit in een vroegtijdig stadium gebeurt.

Het geformuleerde (…) burgers betrekken bij gemeentelijk beleid (…) kan logischerwijs ook toegepast worden op: gemeentelijk financieel beleid en bezuinigingsmaatregelen. U heeft nog anderhalve maand de tijd, tot aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezing op 19 maart, om ons de inwoners van Wassenaar te betrekken. Mag ik vernemen wanneer, waar en op welke wijze u ons bij de bezuinigingsmaatregelingen gaat betrekken?

Met vriendelijke groet en graag tot nader vernemen.

Thea Messemaker

Havenplein 15
2242 na Wassenaar
070-5111214

Tags

IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top