Skip to content

Stop de Verspilling spreekt bij openbare raadsvergadering

12 februari 20146 minute read

Wassenaar – GOEDEN AVOND DAMES EN HEREN, Ik stel mij eerst even voor; Martin Schuitema, door toeval ad hoc voorzitter van de actiegroep, Stop de Verspilling. Laat ik beginnen met soort grap; hoe alles van toevalligheden aan elkaar hangt.

Een week op 5, 6 geleden las ik in de Volkskrant dat de Wassenaarse gemeenteraad had ingestemd om € 151.000 als afkoopsom ter beschikking te stellen aan de betrokkenen bij de z.g. seksrel. Ik was verbijsterd, dat kon toch niet waar zijn? Kunt u zich dit voorstellen?
Uiteraard was ik min of meer op de hoogte van die kinderachtige welles/nietes rel, maar omdat het zo stupide was had ik er te weinig aandacht aan besteed. Totdat ik dat van die afkoopsom las.

Ik belde met een goede kennis die redelijk in de lokale politiek is ingevoerd en vroeg “dit kan toch niet waar zijn” Ja, het is waar.
Wat overmoedig zei ik, hier ga ik iets aan doen……… In het begin van de middag liep ik in de Langstraat een TV ploeg van Omroep West tegen het lijf. Zij zagen de stoom uit mijn oren. U bent kwaad? Ja ik ben verdomd kwaad en ze lieten mij m’n gal spuwen over de schadelijke kwestie. Hoe laat zendt u uit? Om 17.30 uur Ik bel opnieuw met die kennis: ik heb toch gezegd er iets aan te doen….Kijk straks op Omroep West…… Daar kwam ik uitgebreid in beeld en aan het woord.

Aansluitend daar op heb ik ingezonden stukjes naar de Wassenaarse Krant en Wassenaarders.nl gestuurd, om er achter te komen of ik nu alleen in die verontwaardiging stond, heb ik er mijn e-mail adres bijgezet. Misschien had ik dat beter niet kunnen doen. Ik kreeg en lawine van adhesie betuigingen, per mail, telefonisch en in de straat. Maar omdat ik wel de consequenties uit mijn daden aanvaard, is die Ad Hoc “STOP DE VERSPILLING ” actiegroep ontstaan.

Om tot een gezamenlijke en meer gecoördineerde aanpak te komen, wat kunnen we hier nog aan doen, heb ik twee bijeenkomsten georganiseerd in paviljoen de Zonnehof. Bij die eerste vergadering waren o.a. journalisten van de Telegraaf, die daar de volgende dag een pittig stuk over heeft gepubliceerd, en de Wassenaarse Krant aanwezig. Ook de directeur van de Bond van Belastingbetalers. Die inmiddels ook een brief aan u heeft gestuurd. Het was duidelijk dat die z.g. seksrel vooral de druppel was die de emmer deed overlopen. Daaraan was al vooraf gegaan; het mismanagement bij de fietstunnel met de kostbare tegelversiering, het gebrek aan toezicht bij Avalex, de GGD en tenslotte de eerdere kosten verbonden aan de rel; het Bing rapport, juridische kosten als gevolg van die rel, komen we in de buurt van de 3,5 miljoen verspild geld: ons geld, opgebracht door de belasting betalers van Wassenaar. Voeg daarbij het dubieuze optreden van sommige lokale politici die, na die rel, weer vrolijk in de raad terug komen en hierbij een volkomen gebrek aan respect voor de burgers tonen En die burgers die het zo langzamerhand niet meer pikken.

Ook de pers heeft zich hier op gestort, niet alleen de Telegraaf, maar ook het AD, Leidsch Dagblad, Financieel Dagblad, waardoor de reputatie van Wassenaar als een beschaafd dorp, verder erodeert. En dat is jammer. Wij verdienen een beter bestuur.

Omdat de steunbetuigingen binnen bleven komen, heb ik in samenwerking met anderen, een tweede bijeenkomst belegd. Om te zien welke acties nuttig zouden kunnen zijn. Weer bleek er een groeiende boosheid te bestaan: “daar in het gemeentehuis doen ze maar wat, geen enkel respect voor de burgers, er wordt geen verantwoording afgelegd”. Er werden diverse acties voorgesteld; bezetting gemeentehuis, het schilderen van een grote rouwkaart op het gemeentehuis met de tekst ‘Wassenaar Rouwt’. Leek mij nog geen goed plan.

Ook ben ik benaderd door o.a. PowNews, Vara programma “kan niet waar zijn”. Dit heb ik uit respect voor Wassenaar nog maar even afgewezen. Wel in radio uitzendingen van Radio West en radio Midvliet. Verder wachten genoemde journalisten met belangstelling op de verdere gang van zaken. Maar deze heb ik voorlopig maar afgehouden.

Er werd bij de vergadering besloten dat er een brief naar het College van B&W. gestuurd zou worden waarin het volgende wordt gevraagd:
1. Organiseer een open bijeenkomst waar de burgemeester en de politiek betrokkenen verantwoording aan de burgers kunnen afleggen
2. Wellicht zouden de politici hun excuses kunnen aanbieden voor het verspillen van ons geld.
3. Uitleggen hoe voorkomen kan worden dat zoiets weer gebeurd.
Dit zou voor de verkiezingen moeten gebeuren, voor 12 maart zodat er voor de verkiezingen op gereageerd kan worden. Nog even terugkomende op die afkoopsom. Minister Plasterk heeft bevestigd dat het allemaal mag. Ik heb hier zijn brief bij mij. En zoals Shakespeare eens zei: “he is a most honorable man”, dus de minister zal wel de waarheid vertellen. Uit de brief blijkt ook dat de dreiging bestond dat er nog een aanzienlijke schadevergoeding geëist zou worden. Ik feite zou de gemeente gechanteerd zijn. De minister adviseert in zijn brief dat het college en de raad verantwoording af zou moeten leggen aan de kiezers. En dat is precies wat wij ook van u vragen; openheid en verantwoording.

Ik heb nog een belangrijke vraag. Is het waar dat de advocaat van mevr. Vd. Velde gedreigd heeft een schadevergoeding van meer dan €.500.000 te eisen voor de fysische, reputatie en materiele schade en dat de gemeente gezwicht is voor deze bedreiging? En dat daarom die afkoopsom is geregeld? Zij schijnt er een post traumatische stress syndroom aan overgehouden hebben. Dat zijn toch zaken waarbij de burgers recht hebben op een antwoord.

Tenslotte, deze brief. Ik kon deze pas afgelopen zaterdag op de post doen omdat ik deze eerst liet circuleren aan al de mensen die mij met mail hebben benaderd. Tenslotte spreek ik namens hen, zij konden daar commentaar op leveren die ik voor zover mogelijk heb verwerkt.
Omdat het zeker enige tijd duurt voordat een dergelijke brief bij de betreffende personen terecht komt, heb ik hier de kopie bij mij die ik nu al overhandigen. Niemand kan dus zeggen dat die brief te laat in handen is gekomen.

Ik hoop dat door aan onze eisen te voldoen, er binnenkort echt een streep onder deze onsmakelijke affaire gezet kan worden.

Tags

SekrelWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top