Skip to content

“Wat ik niet mocht zeggen”

14 februari 20143 minute read

Wassenaar – Martin Schuitema, die het protest leidt tegen het afkopen van de seksrel, maakte in de Raad van 10 februari 2014 gebruik van het inspreekrecht om zijn grieven, en die van zijn medestanders te uiten, bij de gemeente verhaal te halen en het College en de Raad ter verantwoording te roepen. De burgemeester zweeg in alle talen nadat Martin Schuitema uitgesproken was. Dat was niet het geval met GroenLinks. Fractievoorzitter Antoon Claassen vroeg het woord: “Ik voelde me als raadslid aangesproken, tenslotte riep de heer Schuitema ook mij ter verantwoording, dus wilde ik een korte reactie geven.” Toen de voorman van GroenLinks achter de microfoon stond om te reageren, ontnam de burgemeester hem prompt het woord. Een tweede poging om aan bod te komen, slaagde evenmin.

“Niet verstandig van de burgemeester”, zegt Antoon Claassen nu. “Ik weet dat het niet gebruikelijk om als raadslid op insprekers te reageren, anders dan om een informatieve vraag te stellen, maar het is evenmin gebruikelijk om de portemonne te trekken voor borrelpraat. Kortom, er is echt wel iets aan de hand. Om drie raadsleden en een oud-wethouder rustig te houden, legt de gemeente maar liefst € 151.000 op tafel. Daar wilde ik op reageren, niet meer en niet minder. Nu schrijf ik wat ik in de Raad niet hardop mocht zeggen.”

“Wat iedereen mag weten”
“Voorzitter, dank. Het is begrijpelijk dat de heer Schuitema en degenen die met hem protest aantekenen tegen de zogeheten seksrel, hier verhaal komen halen over ons besluit over de afwikkeling van de juridische nasleep van de nazit van februari 2012 – begrijpelijk en terecht, ik kan het niet anders zeggen.

Terecht ook dat zij ons, en daarmee ook GroenLinks, ter verantwoording roepen. GroenLinks heeft vóór het College-voorstel gestemd om de kwestie af te kopen met een bedrag van € 120.000 voor oud-raadslid Mary-Jo van de Velde en de raadsleden Henk de Vries en Ben Paulides en € 31.000 voor oud-wethouder Henk de Greef – voor mij zijn zij met hun volstrekt onterechte en buitensporige eisen door de mand gevallen.

GroenLinks heeft met zijn stem vóór een zeer slechte weg gekozen, erken ik. Tegelijkertijd ook de beste weg, omdat er eenvoudig geen betere weg was. Immers, wij zijn als gemeente met de rug tegen de muur gezet en konden geen kant uit.

Ik voeg daaraan toe, dat het voor GroenLinks het gemakkelijkste was om simpel tegen te stemmen. Tenslotte heeft mijn partij als enige niets met de Nazit te maken en heb ik me er nooit over uit gelaten wie het gelijk aan zijn zijde had – tenslotte was ik niet er bij, noch een ander Lid van GroenLinks. Maar ik ben in de Raad gaan zitten om mijn werk te doen als raadslid, in goede en in kwade tijden – niet om weg te lopen als het moeilijk wordt. Het klinkt bizar om je stem te geven aan het voorstel om € 151.000 uit te trekken voor vermeende borrelpraat. Ik heb dat toch en weloverwogen gedaan, omdat ik ervan overtuigd ben dat de gemeente anders nog veel meer geld kwijt zou zijn, naast het voortetteren van de rel.

GroenLinks heeft naar eer en geweten gehandeld voor onze burgers en ons dorp door de minst slechte weg in te slaan.

Hartelijk dank.”

Bijlage: Verklaring GroenLinks in de Raad van 16 december 2013.

Tags

GroenLinksSeksrelWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top