Skip to content

Pilot Gemeente Wassenaar doorgestoken kaart

24 februari 20142 minute read

Wassenaar – Via de sociale media bereikte ons het bericht dat de gemeente Wassenaar een pilot is gestart “Dienstverlening sociaal domein – samenwerken in een sociaal (wijk)netwerk”.

Het was ons al eerder opgevallen dat de gemeente uitsluitend met de reguliere (thuis-) zorgorganisaties om de tafel zit. In de zomer van 2013 hebben wij daarom actief contact gezocht met mevrouw Fatma Koşer Kaya (Wethouder Sociale Zaken, Onderwijs en Sport). Er werd toegezegd dat ook onze organisatie in het vervolg bij projecten zou worden betrokken.

Loze woorden blijkt nu, opnieuw zijn het de bekende partijen die de pilot mogen uit voeren. Ons bedrijf biedt werkt aan zo’n 150 mensen en wij verlenen rond de 20.000 zorguren per maand. Wij nemen ons werk serieus, de cliënttevredenheid is zeer hoog, wij zijn gecertificeerd en onze tarieven liggen zo’n 25% lager (u leest het goed) ten opzichte van de grote thuiszorgorganisaties. Ons bedrijf is geen eendagsvlieg, want dit jaar bestaan wij 12½ jaar. Haesebroeck Thuiszorg heeft inmiddels een belangrijke plaats verworven in Wassenaar en daarbuiten, dat is het resultaat van goed ondernemerschap, keihard werken en (niet geheel onbelangrijk!) zonder 1 cent subsidie!

Desalniettemin worden wij opnieuw overgeslagen voor een pilot, wat de opmaat is naar ingrijpende zorgwijzigingen die vanaf 2015 ingaan. De kaarten lijken al geschud en de pilot is doorgestoken kaart, een staaltje van onbehoorlijk bestuur of vriendjespolitiek?

Haesebroeck Advies & Coördinatie Thuiszorg
Elisabeth Buijtelaar en Jean-François Neskovic

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top