Skip to content

Bejaarden willen dat de Raad de sloopplannen van de Wassenaarsche Bouwstichting toetst

4 mei 20143 minute read

Wassenaar – Onlangs hebben op deze site bewoners van de Ridderhof geuit hoezeer zij in angst zitten over de sloop van ‘hun’ bejaardenwoningen. Zij hebben de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS) al laten weten niet onder druk te zullen verhuizen. Niettemin levert de voorgenomen woningsloop voor 80 en 90 plussers onnodig veel onzekerheid en leed op. Hoe verdragen de sloopplannen zich eigenlijk met het Wassenaarse ouderenbeleid? Daarover bestaat op de dag van vandaag nog geen enkele duidelijkheid.

In Nederland focust het ouderenbeleid zich op zorgbehoevende ouderen. De omvang van de intramurale zorg krimpt steeds verder, in de komende jaren met 30%. Voor de thuiswonende ouderen moeten echter ook passende woningen beschikbaar zijn. In NL zijn nu 1,9 miljoen huishoudens al 65+. In 2020 zijn dat er 2,3 miljoen. In 2040 is de raming 3.3 miljoen. De helft van de corporaties voorziet nu al een tekort van woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Het gemeentelijk ouderenbeleid behoort natuurlijk ook op dit verwachte woningtekort in te spelen. Er is dus dringend behoefte aan kwantificering en beleidsontwikkeling in Wassenaar. Duidelijk is al wel dat Wassenaar dus 2 soorten ouderenbeleid nodig heeft: voor de zorgbehoevenden en hen die (nog) geen zorg behoeven.

De serieuze plannen om 73 seniorenwoningen te slopen, en dat zoals WBS suggereert in het kader van ‘het nieuwe zorgbeleid’, zijn daarom uiterst merkwaardig. Het blijft een raadsel waarom de ouderenwoningen van de Ridderhof moeten plaatsmaken voor drie zgn. urban zorgvilla’s. Hoe kan het zijn dat 73(!) prima seniorenwoningen zomaar aan de beschikbare voorraad mogen worden onttrokken? Anders dan WBS het voorstelt past de sloop op geen enkele wijze in het nieuwe ouderenzorgbeleid. De sloop is echter wel strijdig met het beleid voor senioren die nog geen zorg behoeven. Het behouden van de 73 woningen zou juist perfekt passen in dat beleid.

De bejaarde bewoners van de Wassenaarse Ridderhof hebben nu hun hoop gevestigd op de raad. Zij willen dat de raad de ingrijpende plannen van de bouwstichting grondig gaat toetsen. Hoewel er nog geen nieuw ouderenbeleid door de raad is geformuleerd, zijn er genoeg concrete mogelijkheden voor een toetsing van de plannen. Voor de hand liggende criteria zijn:
1. meer mogelijkheden voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen
2. de mogelijkheid zich ongestoord voor te bereiden op de laatste levensfasen
3. een toegankelijke en veilige woonomgeving
4. beschikbaarheid gezondheidsvoorzieningen (artsen, fysio, sport)
5. realiseren ketenregie op cliëntniveau
6. ondersteunen van overbelaste mantelzorgers
7. individueel maatwerk als het echt niet anders kan.

De ouderen in de Ridderhof zijn ervan overtuigd dat toetsing van de plannen van de WBS op de genoemde criteria zonneklaar laat zien dat zij er per saldo fors op achteruitgaan. Zij roepen de raad dan ook op de genoemde beleidsaspecten te betrekken bij de besluitvorming over de sloopplannen van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Namens 14 bewoners van de Ridderhof

Leo Kerklaan
Wim Duiveman

Wassenaarders aan het Woord

Wilt u net als de schrijver van dit bericht uw (anonieme) mening geven over de politiek, de gemeente of iets anders in Wassenaar. Dat kan, u kunt ingezonden brieven (max. 250 woorden) sturen naar de redactie (Johan de Wittstraat 80, 2242 LC Wassenaar) of mailen naar info@wassenaarders.nl.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top