Skip to content

Nummer 198

18 september 20153 minute read

Wassenaar – De oprichter van Brandweermuseum Wassenaar voorzag de voorwerpen van kleine etiketten met een volgnummer. Er is een catalogus van de heer Bom uit 1925 waarin de collectie zoals die toen was kort beschreven staat. Dat was vanzelfsprekend gebaseerd op de gegevens van oprichter Gerard van der Mark. Niet erg uitvoerig , maar soms wel zo informatief dat het je nieuwsgierig maakt. Dat geldt zeker voor nummer 198. Daarover staat er : “ Brandweerpenning van Amsterdam 1685 – 1857 Gevonden door den heer Remmerswaal in een tuin aan de Kerkstraat. Geschenk van den heer Remmerswaal.”

Op het papier waarop het voorwerp is bevestigd staat nog wat meer. Zo komt de heer Remmerswaal uit Wassenaar. Niet zo verbazingwekkend weliswaar, maar toch. En er staat dat het voorwerp is “opgegraven” in 1926. Dan weten we al weer wat meer. Voorletters en adres van de heer Remmerswaal ontbreken helaas, maar wellicht is er onder de lezers van deze rubriek iemand die er meer van kan vertellen. Dat zou zeer welkom zijn.

De heer Bom, of om compleet te zijn. H.G. Bom Jr. was destijds secretaris- beheerder van het brandweermuseum van de Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging in Utrecht. Hij had veel respect voor het werk van Van der Mark. Hij spreekt in de inleiding van zijn catalogus over “het Brandweermuseum, dat met zooveel zorgen in den loop der jaren door den Jubilaris is bijeengebracht”. De jubilaris is Van der Mark die in 1925 zijn 30 jarig jubileum bij de brandweer vierde. En verderop schrijft hij over “het zoo aardige kleine Brandmuseum”. Het staat er echt : Brandmuseum! Van der Mark wilde overigens zelf graag in de museumcommissie van de Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging benoemd worden. Dat ging echter niet zomaar. Commandanten van grote steden kwamen daarvoor eerder in aanmerking.

Niet alles wat in de oude catalogus staat is nog in het museum te vinden. In de afgelopen 90 jaar is er veel verhuisd en wellicht heeft Van der Mark ook een aantal voorwerpen of documenten voor zichzelf willen houden. Het was tenslotte zijn eigen museum. Pas na zijn overlijden is de verzameling door een van zijn zonen aan Wassenaar verkocht, met de bepaling dat zijn naam er aan verbonden moest blijven. Dat gebeurt dus nog steeds, en terecht. Hij heeft immers de basis gelegd.

Nummer 203 uit de catalogus is helaas niet meer te vinden. Jammer, want het gaat om een boekje van de hand van Pieter van Zijderveld, geboren op 25-10-1863 en overleden op 25-02-1942. Hij was medeoprichter en postcommandant van de Haagsche (beroeps-) brandweer en schrijver van het boekje “Als de alarmklok ping-pang slaat.”. Gelukkig is het boekje nog aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek, zij het alleen ter inzage. Daar gaan we binnenkort naar toe om er achter te komen wat nummer 203 uit de catalogus van Bom uit 1925 inhoudt.

Tags

BrandweermuseumWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top