Skip to content

Help! De coördinator vertrekt. Vrijwilligers gezocht!

11 oktober 20153 minute read

Wassenaar – Eind 2015 vertrek ik als coördinator bij Brandweermuseum Wassenaar. Na vijf jaar vrijwillig regelaar, tentoonstellingsmaker, netwerker enzovoort zullen andere vrijwilligers het museum gaan beheren. Er is veel gebeurd in de afgelopen vijf jaar en er zijn nog veel uitdagende, inspirerende en creatieve opdrachten voor de komende jaren.

We verdelen het takenpakket in drieën en we zoeken vrijwilligers als leiders en leden voor de teams in die 3 gebieden. Het gaat om collectie, publiek en bedrijf. Onder leiding van het bestuur van de stichting Brandweermuseum Wassenaar zorgen de teamleiders/coördinatoren voor alles wat er in het museum te doen is samen met andere vrijwilligers.

a. collectiezaken
Het gaat om: collectiebeheer, registratie en documentatie, onderzoek en publicatie
Collectiebeheer omvat allereerst het uitvoeren en onderhouden van het collectieplan. In de praktijk gaat het om de zorg voor de collectie, zowel die in de vaste opstelling als die in depot en het collectiebeheer omvat klimaatbeheer, opslag (zowel digitaal als fysiek), onderhoud, reparatie en restauratie, regelen van aanwinsten en afstoten, behandelen van schenkingen en bruiklenen.
Registratie en documentatie is bedoeld om de collectie toegankelijk te maken, zodat we altijd weten wat er is, waar het is, in welke toestand het verkeert, welke documentatie en foto’s bij de voorwerpen horen. Het omvat het vastleggen van gegevens over de collectie, nummeren, toewijzen van locaties. Dit betreft zowel fysieke als digitale collecties. Scannen van foto’s, digitaliseren van boeken en tijdschriften.
Onderzoek van de collectie en publicatie erover is een van de plichten van het museum. Het kan gaan over het voorwerp zelf, over de herkomst van een voorwerp, over de context, over gebeurtenissen en over verhalen die met het voorwerp in verband staan. Ook heruitgeven van vroegere publicaties kan ervan deel uitmaken. Goede registratie en documentatie is een voorwaarde om dit deel goed te kunnen doen.

b. publiekszaken
Dit deel omvat alles wat met het publiek te maken heeft, zoals tentoonstellen, evenementen, p.r. en publiciteit, sociale media, contacten met scholen, met het bedrijfsleven, met de politiek, educatieve taken, toegankelijkheid voor slechtzienden en voor lichamelijk gehandicapten.

c. bedrijfszaken
Bij bedrijfszaken gaat het om het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde personeelbeleid, financieel beleid, om beveiligingszaken, huisvesting, calamiteiten, adressenbestanden en overige kantoorzaken, zoals ict, administratie, archivering van lopende zaken. Ook het maken van het jaarverslag hoort hierbij.

Het Brandweermuseum zorgt voor de collectie die eigendom is van de gemeente Wassenaar. Wassenaars erfgoed dus. De moeite waard om er energie in te steken. Er zijn veel boeiende en inspirerende activiteiten. Meldt u bij brandweermuseum@wassenaar.nl of vraag om meer informatie!

Tags

BrandweermuseumVrijwilligersWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top