donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

GroenLinks maakt zich zorgen over de begroting

Wassenaar - Op 31 oktober zal de gemeenteraad de begroting voor 2019 bespreken. Gewoonlijk krijgt de gemeenteraad van het nieuwe college een werkplan met daarin de zaken die ze willen gaan aanpakken de komende jaren. In de begroting staat dan de financiële onderbouwing. Dit werkplan is, ruim 110 dagen na aantreden van het college en met 5 wethouders, nog steeds niet gemaakt. We gaan de begrotingsbehandeling dan ook geblinddoekt in.

Wat we uit de begroting halen is dat de gevolgen groot zijn. Een fors aantal bezuinigingen en bijna geen investeringen en toch kloppen de collegepartijen zich op de borst dat ze ‘de toekomst van een zelfstandig Wassenaar veilig stellen’ met deze begroting.

Wat is die toekomst dan vragen we ons af, wat voor dorp willen we zijn?. De subsidie aan de bibliotheek met bijna 20% laten zakken in twee jaar tijd. Subsidies aan verenigingen worden komend jaar met 130.000 euro gekort. Het onderhoud aan de wegen in Wassenaar gaat naar een lager niveau, er worden meer scheuren, gaten en losliggende stenen toegestaan. Talentum, dat activiteiten organiseert voor kinderen uit alle lagen van onze inwoners, wordt afgeschaft. De kapvergunning voor bomen verdwijnt. Dit allemaal om kosten te besparen. Maar de kosten voor de nieuwe sporthal, de renovatie voor de Paauw, investering in de winkelgebieden, Warenar? Stuk voor stuk beloftes uit het coalitieakkoord maar al deze onderwerpen staan zonder bedrag in de begroting. Dekking wordt later gezocht staat er eenvoudigweg bij.

Wel staat er een OZB-verhoging in van in totaal ruim 12,5% de komende 3 jaar. Deze extra OZB-verhoging is nodig om het wegvallen van een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, de precariobelasting, te compenseren. De (landelijk verplichte) afschaffing van deze belasting is echter pas vanaf 2022. Waarom de OZB-belasting dan al vanaf 2020 extra opgehoogd wordt geven de collegepartijen niet aan. Veel vragen waar we volgende week antwoord op moeten krijgen.

Fractie GroenLinks Wassenaar