Ga naar hoofdinhoud

Het nieuwe kapvergunningstelsel is “penny wise pound foolish” beleid

10 februari 20212 minute read

De gemeenteraad heeft een wijziging in het kapvergunningstelsel voorgesteld met als doel een bezuiniging door te voeren en om huiseigenaren meer vrijheid te geven.
GroenLinks Wassenaar vindt het huidige voorstel een voorbeeld van “penny wise pound foolish” beleid. Op korte termijn bezuinigen maar op lange termijn (2030) moeten we ook in Wassenaar als gemeente 49% CO2 reductie halen.

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 55% t.o.v. 1990 zijn afgenomen. Het Nederlands klimaatakkoord gaat uit van een reductie van 49%. Vorig jaar bleek dat die reductie niet wordt gehaald. Dat betekent ook voor gemeenten werk aan de winkel. Nu is het planten van bomen het meest kosten effectiefste maatregel om CO2 op te vangen en te reduceren. Met deze wijsheid in pacht zou je verwachten dat de gemeente alles in werking zal stellen om juist bomen te behouden en extra te planten.

Helaas is het tegendeel waar door het invoeren van dit nieuwe kapvergunningstelsel. Het tegenovergestelde staat tevens letterlijk in de stukken van het raadsvoorstel wijziging kapvergunning en we citeren: “De ambitie ‘Wassenaar de groenste gemeente van Nederland’ kan wellicht niet worden bereikt doordat er meer bomen worden gekapt omdat deze in de ‘vergunningsvrije’ categorie vallen.

Toename in kappen kan tot meer verstening leiden en hierdoor kunnen meer waterproblemen met overlast in het riool/ waterstelsel ontstaan waarvoor maatregelen genomen moeten worden die hogere kosten met zich meebrengen. Oude bomen houden veel CO2 vast. Als veel oude bomen door wijziging in het kapvergunningstelsel worden gekapt wordt minder CO2 vast gehouden. Daarnaast zijn bomen belangrijk in het tegengaan van hittestress. Een boom kan de omgevingstemperatuur verlagen. Een vereenvoudiging van het kapvergunningstelsel geeft de mogelijkheid tot meer kap, waardoor meer hitte wordt ervaren. Het gevolg kan zijn dat er meer airco’s worden aangeschaft, wat een hoger energieverbruik geeft en dus ook weer CO2 uitstoot.”

GroenLinks Wassenaar is ook voor vereenvoudiging van regels, maar ziet juist nu het belang van meer groen in de gemeente en maakt zich zorgen over het effect wat deze nieuwe vergunningstelsel met zich meebrengt. Voor GroenLinks Wassenaar prevaleert het gemeenschappelijk belang boven het individueel belang en ziet graag dat niet meer bomen gekapt worden maar juist minder.

Graag roepen we inwoners om dit nieuwe vergunningstelsel in te zien op www.wassenaar.nl zoeken op zoekterm ‘vereenvoudigd kapvergunningstelsel’ en een reactie te mailen naar groen@wassenaar.nl

Fractie GroenLinks Wassenaar

Tags

GemeenteraadGroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top