zondag 05 december 2021

P Politiek

Doen we wat haalbaar is of doen we wat nodig is?

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal zijn. Daarom wordt er nu gewerkt aan een Transitie Visie Warmte voor Wassenaar waarbij afgesproken wordt wat we in onze gemeente kunnen doen. GroenLinks Wassenaar is voorstander om goed inzicht te krijgen in deze ingewikkelde materie en daarom hebben wij samen met CDA onlangs de motie van PvdA gesteund.

Samengevat houdt deze motie in dat we onze ambitie verhogen door naast de jaarlijkse financiële verantwoording ook de voortgang op CO2 reductie te gaan bijhouden. Uitgangspunt is dat we vanaf 2022 structureel een hoger ambitieniveau inzetten door niet op basis van huidige voorwaarden te gaan bouwen, te weten Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG) maar op basis van ENG-normen (Energie Neutraal Gebouwen). Er komen een aantal projecten aan zoals de nieuwe Sporthal, Deijleroord, Den Deijl en de Gemeentewerf.

Met deze hogere ambitie toon je lef en leiderschap voor de komende generatie en het draagt bij aan de opgave van CO2 reductie in onze gemeente. Deze motie heeft het helaas niet gehaald want in de woorden van de wethouder Bloemendaal: “We doen al wat we kunnen en we houden ons aan het coalitieakkoord. In het nieuwe jaar gaan we vol aan de slag met de Buurkrachtteams”.

GroenLinks Wassenaar vindt dit jammer en een gemiste kans want een belangrijk onderdeel van de motie was die van het “meten” door middel van het introduceren van een CO2 reductie ladder. Hierbij hou je de verlaging in CO2 uitstoot bij en kunnen we goed inzicht krijgen welke maatregelen effectief zijn bij het verminderen van de CO2 uitstoot. Het gezegde is niet voor niks “meten is weten”. GroenLinks Wassenaar is er voor om de ambitie voor de energietransitie hoog in te zetten en alles te doen wat nodig is.

Gelukkig zijn er in Wassenaar steeds meer initiatieven waar je zelf een steentje aan kan bijdragen. Bijvoorbeeld de Wassenaarse Energie Coöperatie. De WEC organiseert op maandag 29 november een informatieavond en meer informatie kun je lezen op hun website https://wec-duurzaam.nl

Een initiatief om bij te dragen aan CO2 reductie is autodelen van Samen Slim Rijden-Wassenaar; lees meer informatie op https://samenslimrijden-wassenaar.nl
GroenLinks Wassenaar kiest voor een groene toekomst en wil graag samen met de inwoners samenwerken aan het duurzaam maken van Wassenaar. Niet doen wat haalbaar is, maar doen wat nodig is. Doe je ook mee?

Fractie GroenLinks Wassenaar