Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

HartvoorWassenaar en de OZB (3)

3 november 20224 minute read

In vier artikelen zullen we deze week ons standpunt betreffende de OZB verhoging uiteenzetten. Dit is het derde artikel.

3. De zelfstandigheid van Wassenaar en haar financien

Naast bestuurskracht is de financiële gezondheid van Wassenaar van groot belang voor haar zelfstandigheid.
Je komt eenvoudigweg aan de beurt wanneer je de financien niet op orde hebt. Een vervelend voorbeeld is Haren, bij Groningen, een mooi villadorp als Wassenaar, iets minder inwoners. Te veel schuld opgebouwd. Is nu een deel van de stad Groningen. Je moet dus voorkomen dat je in die positie komt.

Ons uitgangspunt: een dorp zonder schuld heeft nooit een te hoge schuld. Ons beleid is dat we Wassenaar een schuldenvrije gemeente willen laten zijn. Krijg je daar geen discussie over. Hoef je ook nooit rente te betalen.

Wat zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren?
Tot 2014 ging het redelijk. We hadden door de verkoop van onze aandelen NUON €45mln op de bank staan. Toch liep, ook in die jaren, het achterstallig onderhoud met jaarlijks €1-2mln op, gedurende vele jaren. Ook werden renovatie, vervanging en nieuwbouw jaar na jaar uitgesteld. Toch zul je op enig moment iets moeten doen. En dan komt alles op je af in een korte tijd. Maar je moet wat met de sporthal, de havenkade, de Paauw, de schoolgebouwen, de wegen, de bruggen.
Daarbovenop kwamen na 2014 tegenslagen:

Tegenslagen
• De bijdrage van de overheid liep vanaf 2014 terug. In eerste instantie ging het om iets meer dan €1mln. Maar dat bedrag liep, door de jaren heen, verder op.
• De €45mln op de bank was rentedragend en leverde meer dan €2mln op. Dat is nu niets meer.
• De overheid bedacht een strafkorting voor gemeentes met dure woningen. Die straf is nu een korting van €3mln op de uitkering van het Rijk. Gewoon €3mln minder, zonder dat onze kosten afnemen.
• De overheid decentraliseerde van af 2015 een aantal taken naar de gemeentes en paste direct een korting toe. Jeugdzorg is een voorbeeld. De kosten waren oorspronkelijk €2,5mln per jaar, maar zijn geëxplodeerd naar €5,5mln in 2022. Het draagt bij aan het Wassenaarse tekort met €3mln.

Alles bij elkaar toch een teruggang in inkomsten van €10mln per jaar tussen 2014 en dit jaar.

Dus wat is onze situatie
• Wassenaar heeft tekorten op de lopende rekening van €3mln per jaar.
• Die worden opgevuld uit het spaargeld en door verkoop bezittingen.
• Achterstallig onderhoud is fors en neemt nog steeds toe. Niet precies bekend, maar ten minste €10mln.
• Veroudering van bezittingen is ook fors. Neem als eerste voorbeeld ons Raadhuis “De Paauw”.
• We hebben heel sterk op de dienstverlening aan de Wassenaarders bezuinigd.
• Zonder OZB verhoging zal eind 2026 de schuld meer dan €10mln bedragen.

Wanneer je het op een rijtje zet

• Begin dit jaar op de bank €30mln. Afname van €15mln in 3 jaar.
• Het investeringsplan voor de komende 10 jaar is € 50-€ 60mln (scholen, de Paauw, wegen, riool).
• Indien jaarlijkse tekort blijft, in 10 jaar nog eens €30mln achteruit.
• Bij elkaar opgeteld, over 10 jaar een schuld van €55miljoen.

In 15 jaar van plus €45 miljoen naar min €55 miljoen. Het wordt moeilijk om dan met droge ogen te zeggen dat het financiële beleid goed is.
En zoals gezegd, dan ben je als kleine gemeente aan de beurt.

Door de OZB verhoging loopt het jaarlijkse tekort terug.
Ook zal het investeringsplan getemporiseerd moeten worden.
Alle bezittingen van de gemeente, die geen maatschappelijk nut hebben (woonhuizen e.d.) zullen verkocht worden (levert €10 miljoen op).
Grond van de gemeente moet bij verkoop betere prijzen opleveren (€5 miljoen).
Zo kunnen we de gemeente Wassenaar weer gezond krijgen.

Het HartvoorWassenaar team:

Nel Westgeest
Hans Kienstra
Nicolas Pesman
Ber Wesselingh
Francoise van Leeuwen
Irma van der Marel
Pasquale van Vliet
Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

 

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top