Ga naar hoofdinhoud
De gemeenteraad in debat over het onderzoeksrapport over de bestuurscultuur. Fotocredit: Herman van der Woude

Raad gaat aan de slag met verbeteren bestuurscultuur

15 juni 20234 minute read

Het Wassenaarse gemeentebestuur gaat gezamenlijk aan de slag om de bestuurscultuur te verbeteren. Voor die verbetering gaan de fractievoorzitters een actieplan opstellen voor de gemeenteraad. Het college stelt een actieplan op voor zichzelf en de ambtelijke organisatie. Dat is de uitkomst van het debat naar aanleiding van het onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Wassenaar, dinsdagavond. Een amendement met deze strekking werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering, die bij vlagen leek op een hoorzitting, klonk berusting door, waarbij de blik vooral op de toekomst was gericht. Die enigszins voorspelbare gang van zaken was voor Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar) aanleiding om een interpellatiedebat aan te vragen, die aan de raadsagenda was toegevoegd. “Voordat we praten over verbeteringen moeten we eerst een debat voeren over de aanleiding van de bestuurscrisis,” sprak de fractievoorzitter van Lokaal Wassenaar.

‘Spiegeltje van 80 cent’

Voordat burgemeester Leendert de Lange daarover de nodige vragen mocht beantwoorden, was het eerst de beurt aan twee insprekers die hun zegje deden. Namens de Vrienden van Wassenaar sprak Theo Overdevest in. Hij vond het droevig dat er telkens onderzoeken nodig zijn om het gemeentebestuur bij te sturen. Hij riep de gemeenteraad op om in actie te komen. “Verbeter u zelf. Hoe zorgt u dat Wassenaar veel beter op de kaart komt te staan in het dorp, in de regio en landelijk?”  

De andere inspreker betrof ex-wethouder Aart van Sloten van GroenLinks, die na zijn afscheid in maart jl. weer even terugkeerde in de raadzaal. Hij gaf aan dat de heersende bestuurscultuur bij hem als inwoner en als raadslid in de afgelopen 9 jaar voor veel frustratie heeft gezorgd. “Het stukje in de krant is belangrijker dan het debat.” Hij vond het jammer dat bij de totstandkoming van het onderzoeksrapport geen gebruik is gemaakt van hoor en wederhoor. Van Sloten sprak ook de hoop uit dat de gemeenteraad investeert in reflectie op het eigen functioneren maar toonde zich sceptisch. “Bij mijn afscheid heb ik een spiegeltje van 80 cent neergelegd in het postvakje van de raadsleden. Ik heb niet het idee dat ze zijn gebruikt.”

Burgemeester De Lange voert, als verantwoordelijk portefeullehouder, het woord. Fotocredit: Herman van der Woude

‘Recht doen aan beleving van betrokkenen’

Tijdens het interpellatiedebat, voorafgaand aan de bespreking van het onderzoeksrapport, kreeg burgemeester De Lange de nodige vragen op zich afgevuurd. Dat ging bijvoorbeeld over de vraag waarom geen feitenonderzoek heeft plaatsgevonden, of de burgemeester de OZB-crisis niet had zien aankomen en wat zijn oordeel was over ex-wethouder Klaver. De burgemeester, die als verantwoordelijk portefeuillehouder het voorzitterschap van de raad overliet aan nestor Ben Paulides, pareerde de vragen. “Ik wil simpelweg recht doen aan de beleving van alle betrokkenen. Laat dit onderzoek onderdeel zijn van het helingsproces.” Scheldpartijen tijdens collegevergaderingen zijn niet voorgekomen, verklaarde hij. “Dan zou ik hebben ingegrepen.” De afscheidsspeech van ex-wethouder Caroline Klaver in december 2022 overviel hem. “De manier waarop de ex-wethouder afscheid nam was voor niemand prettig, ook niet voor mij.”  

Op gesprek bij de Commissaris van de Koning

In het daaropvolgende debat over het onderzoeksrapport ging het debat vooral over de kwaliteit van het onderzoeksrapport, de kosten van het vervolgproces en zelfbeklag over de heersende bestuurscultuur en de noodzaak daarin verbetering te brengen.

Een brief van Commissaris van de Koning Jaap Smit aan de gemeenteraad over de noodzaak tot verbetering en een uitnodiging om daarover op het provinciehuis te komen praten, zal het urgentiegevoel ongetwijfeld hebben versterkt, al werd dat niet uitgesproken. Commissaris van de Koning Jaap Smit stelde in zijn brief fijntjes vast dat het onderzoek van Berenschot ‘niet het eerste onderzoek’ vormt. ‘Het is nu tijd om de stap te maken van reflectie naar concrete gedragsverandering,’ schrijft de Commissaris.

Wellicht zorgde dat urgentiegevoel dat een amendement, ingediend door Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar), om zelf met een actieplan aan de slag te gaan door de gemeenteraad unaniem werd aangenomen. Dat was tot tevredenheid van de burgemeester, na afloop van de raadsvergadering. “Ik ben blij dat de gemeenteraad het zelf wil oppakken. Een unanieme raad kan nu aan de slag met de vervolgstappen. Dat verdient Wassenaar.”

Tags

BerenschotGemeenteraadOnderzoek bestuurscultuurWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top