Skip to content

Vanavond vergadert de Commissie Fysieke Leefomgeving

12 februari 202436 second read

Vanavond vergadert de Commissie Fysieke Leefomgeving in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22. De vergadering start om 19:30 uur. Deze onderwerpen staan onder andere op de agenda:

  • Ontwerpvisie Ammonslaantje – Maaldrift
  • Vernieuwen van de huidige skatevoorziening gelegen in het Geesbert van Barneveldpark
  • Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 vanuit de regionale samenwerking in de waterketen Leidse regio
  • Uitwerking Omgevingswet: Nota Hogere Waarden Verkeerslawaai Wassenaar 2023
  • Uitwerking Omgevingswet: Beleidsregels Milieuzonering Richtafstanden Wassenaar 2024
  • Vaststellen bestemmingsplan “Residentie Parkzicht te Wassenaar” + beeldkwaliteitsplan
  • Zienswijze herontwikkeling van het Mariniersopleidingscentrum (MOC) Maaldrift

Inspreken en vergadering volgen

Wilt u inspreken? Neem dan voor 12:00 uur contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl. U kunt de vergadering live bijwonen op Raadhuis De Paauw. Ook kunt u de vergadering online volgen via de website van de gemeenteraad(externe link)

Tags

Commissie Fysieke LeefomgevingGemeenteRaadscommissieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top