Skip to content

Veel komt op ons af

Vrienden van Wassenaar
23 februari 20242 minute read

Vanwege het dorpse gevoel dat Wassenaar bij veel inwoners nog steeds oproept, vergeet je soms dat we niet op een eiland zitten maar deel uitmaken van een bredere nationale en globale samenleving. Toch is dat –misschien helaas- wel het geval. De laatste weken werden we daar weer aan herinnerd. Wat viel ons zoal op?

De spreidingswet die politiek Den Haag verscheurt en het gevolg is van de niet aflatende toestroom van migranten naar ons land, betekende voor veel gemeenten ‘slecht’ nieuws, in die zin dat zij voor meer opvangcapaciteit moeten zorgen. Zo niet voor Wassenaar. Ons dorp vangt in Duinrell al meer migranten op dan wat volgens deze wet noodzakelijk is. We werden er in de senaat voor geprezen. Dat de opvang in onze gemeente zonder opvallende problemen verloopt, zal ook niet onopgemerkt zijn gebleven. Vanuit de gemeentelijke politiek is er niet veel interesse voor het AZC op Duinrell en maatschappelijk verzet is er niet. Misschien komt dat ook omdat Wassenaar gewend is aan expats in zijn midden. Trouwens, uit informatie van de gemeente blijken er –sinds veiligelanders worden geweigerd- relatief weinig overlastgevende problemen te zijn. Conclusie: Wassenaar ervaart de gevolgen van de migratiecrisis, maar gaat er goed mee om.

Is dat ook het geval voor de gevolgen van ‘het ravijnjaar 2026’? Als de regering niet besluit om de voorgenomen aanpassingen van de bijdragen uit het gemeentefonds bij te stellen, dan zal ons dorp geconfronteerd worden met een groot begrotingstekort met als gevolg bezuinigingen en lastenverhogingen. Het college wil daarop niet vooruitlopen en niet nu al maatregelen nemen. Men heeft goed hoop dat de plannen worden aangepast door de lobby van het VNG. Het wachten is op een nieuw kabinet. Conclusie: Wassenaar gaat een financieel onzekere periode tegemoet.

Wat ook onzeker is, is de geopolitieke en militaire situatie in Europa. Nederland gaat daardoor noodzakelijkerwijs weer serieus investeren in de landsverdediging. Dit betekent voor ons dorp dat het ministerie van Defensie het MOC Maaldrift wil herontwikkelen voor de Marechaussee. Ook zou Defensie plannen hebben om het gebied van het MOC met 9 ha. uit te breiden. Dat heeft natuurlijk effecten op de Groene Zone, de smalle strook ‘groen’ tussen Wassenaar en Valkenhorst die we graag groen willen houden. Conclusie: Wassenaar moet rekening houden met onverwachte nationale belangen.

Over onze verwevenheid in de regio waar we voor onze belangen moeten opkomen een andere keer.

Tags

ColumnDe Vrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top