Skip to content

PvdA: het eerlijke verhaal over de kruising Jagerslaan/Storm Noord

5 juli 20243 minute read

Na de herinrichting van de Storm Zuid hebben fietsers geen voorrang meer op het afslaand autoverkeer vanaf zowel de Storm van ‘s-Gravesandeweg (Noord) als dat van de Jagerslaan. Dit leidde tot schriftelijke vragen van D66 en een motie van Hart voor Wassenaar. De motie werd met de stemmen vanuit de oppositie en coalitiepartij DLW aangenomen. De PvdA-fractie is ook vóór het terugbrengen van voorrang aan fietsers op dit kruispunt maar toch heeft de PvdA niet vóór de motie gestemd. Via sociale media lezen we dat ons College ervan wordt beticht, met de wijziging van de voorrangssituatie, het sluipverkeer een snellere doorgang te laten krijgen. Niets is minder waar. Wij leggen u graag ons standpunt uit.

Verkeersveiligheid kent vele aspecten en hangt af van specifieke situaties. Zo wordt ons verkeer geleid met middelen als borden, drempels, versmallingen en verkeerslichten. Het is vaak een combinatie hiervan. Ook de beïnvloeding van het gedrag van verkeersdeelnemers is een belangrijk aspect. Daarom ziet u smileys om automobilisten te wijzen op hun snelheid.  

Zeker op kruispunten waarin auto’s en fietsers elkaar kruisen is het van groot belang dat er overzicht is. Van belang is ook dat de snelheid van auto’s, maar ook die van snelle fietsers zoals fat bikes en elektrische fietsen, wordt getemperd. Het gaat om een integrale aanpak en om méér dan het plaatsen van een bord, een bloembak of zoals in de motie van Hart voor Wassenaar het schilderen van haaientanden op het wegdek.

De gemeente wil de kruising aanpassen (eventueel met een verhoogd wegdek en drempels) waardoor fietsers extra worden beschermd. In september kan dit zijn gerealiseerd. Deze oplossing is dus veel verstrekkender en beter dan de inhoud van de ingediende motie. De wethouder deed hierin een toezegging. De PvdA vindt het Collegevoorstel beter en heeft daarom tegen de motie gestemd. Een motie die niet het gewenste resultaat brengt maar wel leuk is om politiek te scoren.

Verkeersveiligheid heeft de aandacht van alle partijen, er is geen partij die daarop het monopolie heeft. En ja, er zal nog kritiek volgen over uitvoeringskwesties. Wij zien dat de huidige coalitie de knelpunten waarover al jaren wordt gesproken, voortvarend aanpakt. En ja, niet altijd gaat alles in één keer goed. Zo is het kruispunt Ammonslaan aangepakt en sterk verbeterd, maar ook nog niet naar onze volle tevredenheid. Het zicht voor auto’s vanaf de parallelweg N44 op het fietspad is gewoonweg nog onvoldoende. Meer uitleg en (nog) betere communicatie is bij de aanpassingen van verkeersituaties van groot belang. Dat gaat nog niet altijd goed maar Wassenaar wordt steeds verkeersveiliger en zoals zo vaak: “de beste stuurman staat aan wal”.  Dat is het eerlijke verhaal!

De PvdA-fractie

Henri van Smirren en Marvin van der Nat

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top