Ga naar hoofdinhoud

DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

In Wassenaar werd (of wordt?) 24 uur per dag vastgelegd waar, en hoe lang, inwoners en bezoekers zich in bepaalde delen van de gemeente bevinden. Dit wifitracken – het peilen van het signaal van je smartphone – vindt plaats zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd en zonder dat het een veiligheidsbelang dient. De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vroeg zich af of deze illegale Stasi achtige praktijk inmiddels beëindigd is en of alle gegevens vernietigd zijn.

Lees meer

Wassenaar en de cultuurbarbaren

Onder leiding van cultuurbarbaren Jan Hoekema (D66) , Henk de Greef (VVD) en later Freddy Blommers (D66) ging een aantal jaren terug het Wassenaars cultureel erfgoedbeleid wankelen. Het liefst hadden ze het beschermd dorpsgezicht ook nog afgeschaft maar helaas voor hen; dat was wettelijk door het Rijk opgelegd. Wel ging het hele gemeentelijk monumentenbeleid” “op de schop”’.

Lees meer

Kadernota 2020 maakt nogmaals duidelijk dat deze coalitie boven haar stand leeft.

Steeds verder oplopende tekorten dwingen de gemeente Wassenaar tot drastische maatregelen. Er is al een tekort van 1.3 miljoen over 2020, exclusief een tekort van 3,7 miljoen op jeugdzorg. Ook zijn nog niet eens alle tekorten meegenomen. Zelfs het (te ambitieuze) wensenlijstje van deze stuurloze coalitie is niet opgenomen. De coalitie informeert ons tussen neus en lippen dat in ieder geval ook de lasten skyhigh stijgen.

Lees meer

Is er nog een reddingsboei voor de WRB?

De wens tot professionalisering door het bestuur van de Wassenaarse ReddingsBrigade is al jaren de oorzaak is van het dalend aantal vrijwilligers. Bestuursvacatures kunnen eveneens in toenemende mate niet afdoende opgevuld worden. Dat daarmee de inzetbaarheid (en de veiligheid op het strand) een steeds groter probleem wordt is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden.

Lees meer

De ondemocratisch tot stand gekomen Huisvestingsverordening Haaglanden 2019-2023 is discriminerend.

Dinsdag 18-06-2019 behandelt de Wassenaarse gemeenteraad de Huisvestingsnota 2019-2023. Kwalijk is dat de niet wettelijk verplichte huisvestingsverordening in de meest denkbare achteraf kamertjes door een allesbehalve democratisch gekozen clubje, de Bestuurlijke Tafel Wonen, in elkaar is gedraaid. Alles moet wijken voor de ‘ongedeelde regio’. Hot item is de maatregel om bepaalde groepen van mensen huurwoningen te ontzeggen. ‘Eigen volk eerst’ mensen zijn er altijd al geweest. Toch staat er steeds weer iemand op om door middel van deze populistische onderbuikgevoelens de boel op te hitsen. 

Lees meer

Wethouder Lia de Ridder (D66) en Kees Wassenaar (VVD); Hou de eer aan jezelf en stap op of hou je aan de wet.

Ondanks het feit dat Wassenaar 5 wethouder heeft zijn er al maanden nauwelijks raadsvoorstellen, de werkorganisatie WODV staat op instorten en de wet wordt niet gehandhaafd. Niet alleen op belangrijke dossiers zoals Ivecke en Voorlinden maar ook wanneer het hen zelf aangaat. Het presidium (burgemeester en 3 commissievoorzitters) komt met een voorstel om de 2 wethouders in juli opnieuw een ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen. Afgezien of dat wel kan is de vraag of wij nog langer veel geld aan wethouders willen uitgeven die toch niets presteren?

Lees meer
Back To Top