Skip to content

Inwoners, politie en gemeente slaan de handen ineen voor een veiliger Wassenaar

Wassenaar – In verschillende wijken in Wassenaar hebben inwoners in de afgelopen maanden het initiatief genomen om een WhatsApp-groep Buurtpreventie op te starten. De gemeente Wassenaar ondersteunt, samen met de politie, dit initiatief van harte. De gemeente faciliteert de verschillende initiatieven door op verschillende plaatsten een attentiebord te plaatsen. De borden attenderen de passant op actieve WhatsApp-groepen Buurtpreventie.

Lees meer

Gemeentelijke legpenning voor de heer Verboog

Wassenaar – Op woensdag 16 maart ontving de heer G.J. Verboog de gemeentelijke legpenning uit handen van burgemeester Jan Hoekema. De heer Verboog heeft een lange staat van dienst als coördinator en chauffeur op de bij-Bus. Vanwege zijn hoge leeftijd van 83 jaar is hij in januari jl. met zijn vrijwilligerswerk gestopt. De legpenning wordt uitgereikt voorafgaand aan het afscheidsdiner dat hem als dank wordt aangeboden door de Stichting De bij-Bus in restaurant Flamingo Paradise aan de Buurtweg 117.

Lees meer

Inspecties onderzoeken kwaliteit Veilig Thuis Haaglanden

Wassenaar – De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg onderzochten afgelopen najaar alle Veilig Thuis-organisaties in Nederland. In november vond het onderzoek bij Veilig Thuis Haaglanden plaats. Deze organisatie scoort op 18 van de 24 criteria goed. Drie van de zes verbeterpunten zijn al aangepakt. Van de overgebleven punten hebben de wachtlijsten prioriteit en krijgen daarom de meeste aandacht.

Lees meer

Schennispleger aangehouden

Wassenaar – Recent is een 37-jarige man aangehouden op verdenking van schennispleging. Op maandag 22 februari werd een 18-jarige vrouw uit Wassenaar op de Kokshornlaan tijdens het joggen geconfronteerd met de schennispleger. Daarop is direct de politie gebeld, die de man op basis van zijn signalement in de nabije omgeving wist aan te houden. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie.

Lees meer

Martijn kan weer aan het werk

Wassenaar – Dankzij de pilot ‘alternatief beschut werk’ kan ook Martijn aan de slag. Martijn heeft veel problemen gehad en zat daardoor lange tijd thuis. Samen met een werkbegeleider helpt hij nu cliënten met een verstandelijke beperking van zorginstelling Middin bij hun werk. Verschillende werkgevers doen mee aan de pilot ‘alternatief beschut werk’, die de eerste helft van dit jaar loopt voor inwoners uit Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. De drie gemeenten werken samen in de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.

Lees meer

Huisartsen en gemeente versterken samenwerking

Wassenaar – Sinds 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden als het gaat om maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd ( Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet). Elke gemeente organiseert de hulp voor inwoners zoveel mogelijk dichtbij en met lokale samenwerkingspartners. Huisartsen zijn daarbij erg belangrijk voor inwoners en gemeente. Om de samenwerking tussen huisartsen en de gemeente te versterken, ondertekenden huisarts mevrouw Ida C. Spelt namens de Huisartsen in Wassenaar en wethouders Bert Doorn en Inge Zweerts de Jong een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst (Jeugd).

Lees meer

Verhoging lokale belastingen beperkt tot inflatiecorrectie

Wassenaar – Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2015 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 1% hoger. Huurders betalen gemiddeld circa 0,8% meer dan in 2015. De stijging van de lokale belastingen blijft daarmee in Wassenaar nog onder de inflatiecorrectie van 1,2%. Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen: onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht voor bedrijven), rioolheffing en hondenbelasting.

Lees meer

Gemeente Wassenaar evalueert zondagopenstelling

Wassenaar – In 2014 heeft gemeente Wassenaar het beleid voor zondagopenstelling verruimd. Sinds dat jaar is het voor supermarkten en tuincentra in heel Wassenaar mogelijk om elke zondag geopend te zijn van 12.00-19.00 uur. Voor alle andere winkels in Wassenaar geldt dat zij maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen zijn. De gemeente evalueert de komende tijd de zondagopenstelling. Daarvoor kan vanaf woensdag 24 februari online een enquête worden ingevuld.

Lees meer
Back To Top