Skip to content

Gezocht: stembureauleden

Wassenaar – Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En op donderdag 22 mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement. Er wordt weer met het rode potlood gestemd. Al jaren kunnen we rekenen op een vaste groep stembureauleden die zich beschikbaar stelt tijdens de verkiezingen. We zijn echter op zoek naar nieuwe enthousiaste leden om het huidige aantal uit te breiden.

Lees meer

Burgemeester draait eerste paal van nieuwe Museum Voorlinden

Wassenaar – Burgemeester Jan Hoekema draaide op vrijdag 8 november de eerste paal de grond in van de expositieruimte voor het nieuwe Museum Voorlinden in Wassenaar. ‘Een fantastisch, historisch moment voor Wassenaar,’ aldus de burgemeester. In Museum Voorlinden is straks de private kunstcollectie van de heer Joop van Caldenborgh te zien, met kunstwerken uit met name de 20e en 21e eeuw.

Lees meer

Kinderen ontbijten met burgemeester en wethouder in Raadhuis De Paauw

Wassenaar – Vanochtend, maandag 4 november, zaten burgemeester Jan Hoekema en wethouder Fatma Koşer Kaya in Raadhuis De Paauw gezamenlijk aan het ontbijt met de leerlingenraad van de Herenwegschool. Dit deden zij in het kader van de 11e editie van Het Nationaal Schoolontbijt. Een landelijk jaarlijks terugkerend evenement waarbij het belang van een goed ontbijt wordt benadrukt.

Lees meer

College Wassenaar positief over rekenkamerrapport

Wassenaar – De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft onlangs het rapport “Reserves, Voorzieningen en omgang met risico’s” aangeboden aan het college van B&W Wassenaar. Moeilijke economische omstandigheden met teruglopende inkomsten, bezuinigingen en een te verwachten uitbreiding van de gemeentelijke taken, trekken een wissel op het werk van het gemeentebestuur, aldus de lokale rekenkamer. Het conceptrapport wil bijdragen aan kaderstellingen en controle door meer helderheid en inzicht te creëren in de gemeentelijke financiën. Vooral op het gebied van reserves, voorzieningen en de onderliggende risico’s. Wethouder Beimers van Financiën: “In de loop van deze raads- en collegeperiode zijn reeds verschillende stappen gezet.”

Lees meer

Wassenaar publiceert haar najaarsnota 2013

Wassenaar – In de Najaarsnota 2013 geeft het college van B&W de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2013 weer. De Najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage over 2013. Het is gebaseerd op de ontwikkeling van de verschillende budgetten in de eerste acht maanden van het jaar en de verwachtingen over de laatste 4 maanden. De najaarsnota laat een stabiel financieel beeld zien van de gemeente. Grote uitdagingen liggen echter in het verschiet.

Lees meer

Startersdag 2013: Voorschoten en Wassenaar faciliteren startende ondernemers

Wassenaar – De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hechten veel waarde aan nieuw ondernemerschap. Startende ondernemers zijn van groot belang voor de regionale economie en daarom is het belangrijk dat deze starters worden ondersteund. Om dit uit te dragen, faciliteren de beide gemeenten de deelname van startende ondernemers aan de jaarlijkse Startersdag van de Kamer van Koophandel. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 november tussen 10.00 en 16.00 uur.

Lees meer
Back To Top