Ga naar hoofdinhoud

De Wassenaarse VVD wil efficiënte afvalinzameling

De Wassenaarse VVD heeft vragen gesteld over de afvalinzameling. Ons afval wordt opgehaald en verwerkt, dit is een gemeentelijke taak. De gemeente is mede-eigenaar en klant van Avalex, de afvalinzamelaar. En via Avalex ook mede eigenaar van HVC, de afvalverwerker. Het beleid is in de afgelopen jaren al vaak aangepast, van zelf thuis vooraf scheiden naar machinaal scheiden.

Lees meer

Wassenaarse VVD: Blij met goedgekeurde begroting

Vorige week stemde de Wassenaarse gemeenteraad met een overgrote meerderheid voor de begroting. De VVD-fractie is blij met deze ruime steun voor de begroting, ondanks het verhitte debat over de onroerendezaakbelasting (ozb) dat hieraan voorafging. Hiermee laat Wassenaar zien dat het bestuurskracht heeft. We willen iedereen die bij de totstandkoming van deze begroting betrokken is geweest bedanken.

Lees meer

Wassenaarse VVD: Geen 20% OZB-verhoging in 2023

De Wassenaarse VVD wil niets liever dan dat Wassenaar het mooiste en fijnste dorp van Nederland is. Voor iedere inwoner. Maar er zijn crises en alles wordt duurder. Ook voor de gemeente zelf, want de kosten, en daardoor de uitgaven, gaan hard omhoog. Door het college is een oplossing bedacht waar de VVD niet achter staat. De VVD wil onze inwoners niet nog meer belasten.

Lees meer

Wassenaarse VVD zet nieuwe ondernemers Langstraat in het zonnetje

Voor de Wassenaarse VVD is een vitaal dorpscentrum met een divers aanbod van winkels, horeca en andere voorzieningen van groot belang. Reden genoeg om ondernemers die starten in ons centrum in het zonnetje te zetten zodat zij zich gesteund weten door de grootste lokale partij: de Wassenaarse VVD. Van onze fractie gingen Gerbrand, Hans en Matthijs bij twee onlangs nieuw geopende winkels in de Langstraat op bezoek.

Lees meer
Back To Top