Skip to content

CDA: Wassenaarse politiek mag advies prof. Van den Berg niet negeren

28 december 20123 minute read

Wassenaar – Na de val van het college en het ontstaan van de bestuurscrisis hebben de fractievoorzitters unaniem besloten om een onafhankelijke en ervaren informateur te benoemen om de situatie te verkennen en de gemeenteraad van advies te voorzien. Prof. Joop van den Berg, een politiek ´zwaargewicht´ van PvdA-huize, bleek bereid die rol op zich te nemen en presenteerde afgelopen zaterdag zijn bevindingen en advies.

Op basis van een groot aantal gesprekken kwam de heer Van den Berg met een scherpe analyse en harde conclusies. “De geloofwaardigheid en het gezag van het democratisch bestuur en de politiek in Wassenaar zijn op het spel komen te staan”, aldus zijn rapport. Een doorbraak is noodzakelijk om de verhoudingen te normaliseren en het vertrouwen in het gemeentebestuur te herstellen.

Conclusie
Het CDA deelt de conclusie dat er iets drastisch moet veranderen in onze gemeente en is zeker bereid daar een bijdrage aan te leveren.
Als een van de oorzaken van de verstoorde verhoudingen in de Raad ziet het CDA de scherpe en verharde, soms persoonlijke scheidslijn tussen oppositie en coalitie. Mede om die reden heeft het CDA gepleit om in de huidige situatie te werken aan een zo breed mogelijke coalitie. Door een brede samenwerking binnen de Raad en een gezonde afstand tot het college van B&W zou een andere cultuur mogelijk worden. In zijn advies onderschrijft prof. Van den Berg de gedachte om te komen tot andere verhoudingen in de Raad en spreekt daarbij over een “college van pacificatie”. Zo´n verzoening is inderdaad hard nodig en die intentie steunt het CDA van harte.

Betreurt keuze WWW
Het CDA betreurt het dan ook dat WWW het advies van Van den Berg meteen heeft afgewezen en zelfs het gesprek niet wil aangaan om deze variant een eerlijke kans te geven. Daarmee blokkeert WWW een oplossing die kan bijdragen aan de zo noodzakelijke verandering en neemt hierdoor een zware verantwoordelijkheid op zich. In feite zegt WWW daarmee ‘nee’ tegen de voorgestelde verzoening en de keuze voor betere verhoudingen.

Daarbij geeft WWW tevens aan tegen de voorgestelde ‘interim-oplossing’ te zijn en nu al coalitie-afspraken te willen maken voor de langere termijn. Daarbij miskent WWW echter de kiezer, die zich in maart 2014 zal moeten kunnen uitspreken over de Wassenaarse politiek.

Blijven inzetten
Het CDA zal zich blijven inzetten voor herstel van verhoudingen en een gezond, goed functionerend gemeentebestuur. Dat is echter alleen mogelijk wanneer dit door zo veel mogelijk fracties gesteund wordt.

Tags

BestuurscrisisCDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top