Skip to content

Wassenaarse brandweernamen uit 1916

7 februari 20143 minute read

Wassenaar – In de tentoonstelling die Brandweermuseum wassenaar nu in de openbare bibliotheek heeft is ook een Naamlijst te vinden van het personeel van de Wassenaarse brandweer uit 1916. Een klein boekje waarin de brandweermannen zijn vermeld met naam en adres en met het jaar waarin ze tot de brandweer waren toegetreden.

Het begint met de Opper Brandmeester G.J van der Mark, de oprichter van ons museum. Dan volgen de Assistenten (Piekeniers). De Opper Brandmeester en de Assistenten werkten blijkbaar voor de brandweer als geheel, want daarna komen de namen ingedeeld naar Spuit I, II en III. Bij de Opper Brandmeester, de Assistenten en bij de Brandmeesters en de Schroefaandraaiers van de drie spuiten zijn de adressen niet vermeld. Die waren daarvoor blijkbaar te belangrijk.

De mannen (vrouwen waren er toen nog niet bij de brandweer) die voor de spuiten werkten zijn gerangschikt naar hun taak. Brandmeesters (10) , Schroefaandraaiers (5), Pijpvoerders (7), Slangleiders (14), Pompers (60), Zakdragers (3) en Flambouwdragers (9). Er was 1 Opper Brandmeester en 16 Assistenten. Het korps telde in totaal dus wel 125 man, waarvan bijna de helft pompers. Dat moet wel nodig geweest zijn, omdat er toen nog met handbrandspuiten werd gewerkt, waarvoor heel veel mankracht nodig was.

De Naamlijst is nog officieel vastgesteld (handgeschreven) door de toenmalige Burgemeester Storm van ‘s Gravesande en mede ondertekend door de Secretaris op 5 Juli 1916 (juli werd toen nog met een hoofdletter geschreven). Zo’n klein boekje komt pas echt tot leven als je de namen bekijkt. Heel veel echte Wassenaarse namen, die ook nu, bijna honderd jaar later, nog voorkomen. Bij de Assistenten (Piekeniers) staan bijvoorbeeld De Bode, Kouwenhoven, Van der Kleij en Looijestein. Verder komen we natuurlijk nog Kortekaas, Westgeest, Knijnenburg en Overdevest tegen. Om er maar een paar te noemen. Op de afbeelding ziet u de namen van de Slangleiders van Spuit I.

We willen graag nog meer te weten komen over de brandweermannen van 1916. Daarom roepen we u op om contact met ons op te nemen als er in de lijst familieleden van u voorkomen. Dan verzamelen we gegevens, foto’s (als die er zijn) documenten, knipsels en herinneringen, zodat we de Naamlijst uit 1916 samen met u tot leven kunnen brengen. Dan organiseren we er voor de Wassenaarders een evenement over.
In de Bibliotheek (en vanaf volgende week ook in het museum) zijn kopieën van de Naamlijst om mee te nemen. En we zetten de lijst op de website.

Column Brandweermuseum Wassenaar

Ook in een klein museum als het Brandweermuseum Wassenaar gebeurt van alles dat voor de meeste mensen verborgen blijft. Niet omdat het geheim is, maar omdat er meestal geen gelegenheid is om er over te berichten. Met deze wekelijkse column willen we dat veranderen. De ene week kan het gaan over een schenking, dan weer over een bijzondere ontmoeting, over een probleem met de vaste collectie, over de dringende behoefte aan hulp of over iets waarop we trots zijn. brandweermuseum@wassenaar.nl, www.brandweermuseumwassenaar.nl ook op twitter en facebook.

Tags

BrandweermuseumWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top