Skip to content

Heldendaad in 1807: Dienstmaagd redt Kootje Puttkammer

28 maart 20142 minute read

Wassenaar – Op 12 januari 1807 ontplofte een met buskruit geladen kruitschip in het centrum van Leiden. Een enorme ravage was het gevolg. U ziet hierbij een ‘sensatieprent’ gepubliceerd in Augsburg.

In de verzameling van Brandweermuseum Wassenaar bevindt zich een andere historische prent van de verwoesting die de buskruitramp op het Rapenburg aanrichtte. Sinds kort hebben we ook een paar originele uitgaven uit 1807, verkregen uit de nalatenschap van Ton Vesseur, brandweerman, verzamelaar, brandweerhistoricus.

In een boekje van J. Roemer, Leyden in Hare Ramp, wordt uitvoerig beschreven wat de gevolgen van de ramp waren, hoe de stadsregering daadkrachtig optrad, met doeltreffende maatregelen om de slachtoffers te helpen, de beveiliging te regelen en het opruimen van de puinhopen te organiseren. Met naam en toenaam komen in het boekje slachtoffers en geredden ter sprake. Meestal gaat dat om personen uit de betere standen, maar een enkele keer wordt ook het gewone volk genoemd. Zoals in het geval van de heldendaad van het dienstmeisje van de familie Van Puttkammer.

Daarover schrijft Roemer:
Ook werd het zevenjarig zoontje van den Heer en Mr. L. P. A. van Puttkammer, Jacobus Nicolaas genoemd, van onder de puinhoopen dezer schole weggehaald door de trouw der Dienstmaagd Dorothea Fransïna Henst. — De liefde voor haren jongen Heer doet haar terstond naar de ingestorte school vliegen — zij roept, angstig gillende, Kootje Puttkammer! — herhaald haar geschreeuw, en eindelijk hoort zij de stem des lieven kleinen onder de puinhoopen — hier ben ik, lieve Door! nu boort zij door het puin heen, redt het bevallig knaapje, en snelt met hetzelve in den arm naar deszelfs schreijende Ouders!
Wie veracht den mensch om zijnen stand! hoe zeer behoeven wij elkanders hulp!

Column Brandweermuseum Wassenaar

Ook in een klein museum als het Brandweermuseum Wassenaar gebeurt van alles dat voor de meeste mensen verborgen blijft. Niet omdat het geheim is, maar omdat er meestal geen gelegenheid is om er over te berichten. Met deze wekelijkse column willen we dat veranderen. De ene week kan het gaan over een schenking, dan weer over een bijzondere ontmoeting, over een probleem met de vaste collectie, over de dringende behoefte aan hulp of over iets waarop we trots zijn. brandweermuseum@wassenaar.nl, www.brandweermuseumwassenaar.nl ook op twitter en facebook.

Tags

BrandweermuseumHeldenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top