Ga naar hoofdinhoud

De Zorg blijft ons als CDA een zorg

Wassenaar – De overheid bezuinigt op de zorg. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Er gaat dus veel veranderen en vooral de ouderen gaan dat aan den lijve ondervinden. Verzorgingshuizen zoals wij die nu nog kennen gaan verdwijnen. De bedoeling is dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Op zichzelf is dat een goede ontwikkeling en veel ouderen zullen daar ook geen probleem mee hebben. Wel moeten ze er dan van verzekerd zijn dat zij zo nodig aanvullende zorg krijgen.

Lees meer

CDA Wassenaar: Zondagsopening

Wassenaar – In de Wassenaarse politiek gaat de aandacht soms wat meer uit naar de personen dan naar de inhoud. Misschien komt dit omdat echt fundamentele verschillen van inzicht tussen partijen over de inrichting van Wassenaar niet vaak voorkomen. Elke partij zet zich in voor een groen, veilig en welvarend Wassenaar. Maar in de laatste vergadering van de Commissie Ruimte en Economie vond wel een inhoudelijk debat plaats en wel over de openstelling van winkels op zondag.

Lees meer

Blauw-Zwart verdient kunstgrasveld!

Wassenaar – Op zondag 12 januari werden door het CDA de openingshandelingen van alle vernieuwde, verbouwde en volledig nieuwe onderdelen bijgewoond op het prachtige complex van Blauw-Zwart. Een clubhuis van de toekomst waarin zowel de eigen leden, jeugdleden en de buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. De samenwerking tussen Blauw-Zwart, SKW, Woningbouwvereniging Willibrordus en gemeente is uniek.

Lees meer

CDA brengt licht bij de Voedselbank

Wassenaar – De gebruikers van de Voedselbank in Wassenaar, op dit moment 30 personen, ontvingen vrijdag 27 december bij hun voedselpakket, een pakket kaarsen van CDA Wassenaar als een lichtpunt in de sneller donker wordende dagen. Het aantal voedselbankgebruikers is in de laatste jaren bijna verdubbeld en verwacht wordt dat dit zal stijgen. Ter bestrijding van (verborgen armoede) is de voedselbank in het leven geroepen.

Lees meer

Dienke Dekker lijsttrekker van het CDA

Wassenaar – Afgelopen dinsdag 2 oktober is Dienke Dekker tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot lijsttrekker van het CDA Wassenaar. Dienke is met haar persoonlijkheid in staat om contacten aan de basis te activeren. Haar persoonlijke benadering noemde oud-wethouder Hans Klooster “een sterke troef”.

Lees meer

Mist rondom toekomst O&O gebouw trekt op

Wassenaar – Tijdens de opknapdag, zaterdag 21 september, ontving het wijkgebouw O&O een monumentale onderscheiding van de gemeenteraad. “Dit pand is eigendom van de gemeente” sprak wethouder De Lange uit in zijn speech. Reden voor ons fractielid Theo Overdevest hierover tijdens de raadsvergadering vragen te stellen aan aan de wethouder. “Wat gaat de gemeente zelf doen met het pand?” en “Hoe wordt het onderhoud aangepakt?”.

Lees meer
Back To Top