Skip to content

D66 Campagnebus in Wassenaar op dinsdag 4 maart

Wassenaar – Aanstaande dinsdag 4 maart komt de D66 Campagnebus naar Wassenaar. Aan boord de Tweede Kamerleden Vera Bergkamp en Sjoerd Sjoerdsma. De bus rijdt om 10.00 uur via de Lange Kerkdam naar het seniorencomplex de Plataan aan de Ernst Casimirstraat en vandaar naar de Markt aan het Berkheiterrein. Wethouder van D66 Fatma Koser Kaya en lijsttrekker D66 Eva van Rijen zullen het bezoek begeleiden.

Lees meer

D66 geeft ondernemers ruimte voor groei

Wassenaar – Wie de kranten volgt of gewoon om zich heen kijkt, zal het niet zijn ontgaan. Het aantal winkels neemt nog steeds af – ook in Wassenaar. Tegelijk zien we dat steeds meer mensen, ook jongeren, zelf willen ondernemen. Twee belangrijke signalen voor Wassenaar. Want lokale economie is de zuurstof van iedere gemeente. Neem als voorbeeld wat je ziet op vakantie in Spanje, Portugal of Frankrijk: uitgestorven (plattelands) dorpjes. Pittoreske armoede. Een kerk, een plein, en een oorlogsmonument. Maar vooral: alle luiken zijn dicht en veel huizen zijn in verval. Iedereen die iets wil of kan is vertrokken. Natuurlijk is dit niet Wassenaar. Maar het toont wel aan dat er reden is alert te zijn. Daarom geeft D66 ondernemers een belangrijke plek in haar verkiezingsprogramma.

Lees meer

D66: Als je ná 1 januari 2015 nog hulp nodig hebt, dan………..?

Wassenaar – Wie na 1 januari 2015 hulp nodig heeft bij aangepast wonen, werken of bij jeugd en gezin, moet zich realiseren dat veel zaken wettelijk anders zullen zijn geregeld. Straks zal de gemeente voor vrijwel alle directe hulp het aanspreekpunt zijn. Op zich een goede zaak want de gemeente staat dichter bij de mensen dan de provincie en het rijk. Ook wordt versnipperde hulpverlening zoveel mogelijk voorkomen. In het sociaal wijkteam, waarin de wijkverpleegkundige een cruciale coördinerende rol krijgt, worden alle hulpvragen op een persoon of gezin afgestemd. Daarbij kunnen werk, wonen en jeugdhulp integraal worden opgepakt.

Lees meer

“Bestuurlijke fusie moet goed zijn voor burgers en bestuur”

Wassenaar – Als lijsttrekker van D66 Wassenaar wil ik graag duidelijk maken wat wij nu eigenlijk vinden van de discussie over al dan niet fuseren met Voorschoten. D66 werd opgericht in 1966 met plannen voor bestuurlijke vernieuwing. Dus het is logisch dat wij hierover een duidelijke visie hebben. Maar dat wil niet zeggen dat wij blindelings voorstander zijn van elke fusie. Integendeel. Kort samengevat: elke bestuurlijke verandering is te rechtvaardigen als hij beantwoordt aan een aantal voorwaarden: een doelmatiger, krachtiger en goedkoper bestuur. En bovendien handhaving of versterking van het democratisch gehalte – dus goede toegankelijkheid – van dat bestuur voor de burgers.

Lees meer

Fred Sanders (D66) terug in de Raad

Wassenaar – Fred Sanders, oud-wethouder en in 2010 lijsttrekker van D66, keert terug in de Wassenaarse gemeenteraad. Met de aftocht van Mary-Jo van de Velde valt de destijds door haar naar WWW meegenomen raadszetel weer toe aan D66. Tijdens de raadszitting van 20 januari a.s. zal Fred Sanders worden geïnstalleerd. Dan bestaat de D66-raadsfractie weer uit Eva van Rijen – Kernkamp en Fred Sanders – dezelfde samenstelling die in maart 2010 door de Wassenaarse kiezers was bepaald. Eva van Rijen treedt weer op als voorzitter van de fractie.

Lees meer
Back To Top