Skip to content

CDA Wassenaar vraagt college naar het centrumplan

Wassenaar heeft een prachtig dorpscentrum met vele mooie winkels en betrokken winkeliers. Wij vinden het belangrijk dat dit zo blijft. En waar mogelijk nog verbeterd wordt. want er zijn wel forse uitdagingen. Zo is de leegstand hardnekkig, mogelijk op te lossen door een mix van wonen en werken. Ook is het van belang om voldoende concurrerend te blijven ten opzichte van ons omringende gemeenten. Met andere woorden, belangrijk dat we blijven investeren in ons dorp. Door de winkeliers zelf, maar er ligt ook een rol voor de gemeente. We moeten samen de handen ineen slaan.

Lees meer

CDA wil uitleg over extra EUR 1,4 mln voor havenkade

Vorige week schreven we op deze plek dat de CDA fractie met een fris gemoed aan de slag is gegaan na de vakantie. Dat gaan we zeker vasthouden. Toch werd onze “frisheid” wel meteen danig op de proef gesteld in de eerste commissievergadering fysieke leefomgeving van het nieuwe politieke seizoen. Op de agenda stond de verbetering van de damwand aan de Wassenaarse havenkade. In 2019 is in een inspectie geconstateerd dat deze urgente verbetering behoeft.

Lees meer

CDA start met fris gemoed, maar is bezorgd over gevolgen coalitieakkoord

De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk heeft u genoten van een mooie zomer. Wellicht (deels) doorgebracht in ons prachtige dorp. De CDA Raadsleden Hubert Schokker en Saskia Ettema en commissielid Sabrina Everard staan voor u klaar dit nieuwe politieke seizoen. Vlak voor het zomerreces is een nieuwe coalitie aangetreden van VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar en GroenLinks. Het CDA Wassenaar wacht met belangstelling op het uitvoeringsprogramma, zodat meer bekend wordt over het realiteitsgehalte en de haalbaarheid.

Lees meer

CDA op de bres voor onze dorpsgenoten: duidelijke besluiten en steun voor sociale evenementen

Met een amendement, de eerste voor CDA-raadslid Saskia Ettema dat samen met D66 was ingediend, trapte zij af tijdens de Raadsvergadering van 5 juli.
“De kern van mijn betoog is eenvoudig en krachtig tegelijk”, begon zij haar pleidooi om het voorstel voor Euro 26.000 voor de aanleg van evenementenvoorzieningen op het Berkheiveld in de Voorjaarsnota te schrappen.

Lees meer

CDA Wassenaar bezorgd over stikstofproblematiek

De CDA fractie probeert zich in te zetten voor alle inwoners in Wassenaar. Op sommige kwesties heb je als gemeente maar een zeer beperkte invloed, terwijl het wel van grote invloed kan zijn op het dagelijks leven van onze inwoners. Een goed voorbeeld hiervan is de stikstofkwestie, die ook de gemoederen van de landelijke politiek dezer dagen zo bezighoudt. Wij vroegen ons af wat zo’n landelijke kwestie nu lokaal kan betekenen.

Lees meer

CDA Wassenaar verwelkomt Rekenkamerrapport over de gemeentefinanciën

Woensdag 8 juni kreeg de gemeenteraad van Wassenaar bezoek van onze eigen Algemene Rekenkamer (AR). Net als een aantal jaar geleden hebben ze een uitgebreide financiële analyse uitgevoerd van de gemeente en een vergelijking gemaakt met andere gemeenten. Er ligt een up-to-date verhaal op basis van veel bronnen. We mogen blij zijn dat Wassenaar zo’n onafhankelijke AR heeft, die serieus naar de financiën kijkt. De accountant komt overigens tot vergelijkbare conclusies.

Lees meer
Back To Top