Ga naar hoofdinhoud

CDA Wassenaar: de kracht van regionale samenwerking

De gemeente Wassenaar is deel van maar liefst 43 samenwerkingsverbanden in de regio. Enkele kent u vast wel, omdat u er wekelijks mee te maken heeft. Zo komt Avalex uw huisvuil ophalen, kent u de GGD vooral vanwege de recente pandemie, de Veiligheidsregio gaat over rampenbestrijding en de regionale meldkamer (het 112 noodnummer) en de Metropoolregio Den Haag (MRDH) met 23 aangesloten gemeenten gaat over verkeer en vervoer, innovatie, vestigingsklimaat en leefbaarheid in de regio. Wassenaar is de groene long in de regio Den Haag-Rotterdam.

Lees meer

Wat zijn de keuzes van de beoogde nieuwe coalitie?

We schrijven inmiddels bijna half mei. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad vonden plaats op 16 maart. Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de kiezer haar stem heeft laten horen. Dit roept toch wel de prangende vraag op waar we nu precies staan met de formatie. De gemeenteraad heeft op 26 april een eindadvies gekregen van de informateur. Hierin staat “dat Hart voor Wassenaar en de VVD op hoofdlijnen inhoudelijke en procesmatige overeenstemming kunnen vinden”. Ook bestaat er “een voorkeur om als eerste optie GroenLinks en Lokaal Wassenaar te onderzoeken”. Even later wordt ook keurig gemeld dat er geen “overwegende of inhoudelijke breekpunten bestaan bij deze vier partijen om samen tot de vorming van een coalitie te komen”.

Lees meer

CDA Wassenaar: Zorg voor vaste parkeerplekken Felyx scooters

De gedeelde elektrische scooters van Felyx zijn al een tijd te vinden in Nederland. Een mooi concept: met de app kun je zien welke scooters er beschikbaar zijn en in de buurt staan. Voor 30 cent per minuut kun je op de scooter naar je bestemming rijden en vervolgens parkeer je de scooter op een daarvoor bestemde plek en meld je je af.
Sinds maart zijn deze scooters ook in Wassenaar te vinden. Een initiatief waar het CDA Wassenaar positief over is. Het maakt Wassenaar weer wat beter bereikbaar en is daarnaast ook nog eens een duurzaam alternatief voor de auto, met name binnen Wassenaar zelf. Zo kun je volledig met de elektrische scooter vanaf verschillende bushaltes naar onder andere de Wassenaarse Slag, Duinrell en de Langstraat rijden.

Lees meer

CDA Wassenaar blij met gunstig financieel gesternte

Het CDA Wassenaar vindt het van groot belang dat de financiën van de gemeente Wassenaar op orde zijn en blijven. Dat is de basis. Het is cruciaal om in staat te zijn om onze gemeentelijke taken goed te kunnen uitvoeren. En daarmee te zorgen voor de bestendiging van onze zelfstandigheid. En om te garanderen dat we in een mooie gemeente blijven wonen met voldoende voorzieningen, zoals een zwembad, een bibliotheek en een nieuwe sporthal.

Lees meer

CDA Wassenaar: Informatieronde belangrijk voor goed bestuur in Wassenaar

Een feestelijke ceremonie was het op woensdagavond 30 maart. Nieuwe CDA raadsleden Hubert Schokker en Saskia Ettema-Walkate werden geïnstalleerd in de raadszaal van De Paauw.Extra feestelijk was het, omdat de publieke tribune weer als vanouds open was en vol zat met familieleden en belangstellenden. Vooraf werd in de Prinsessetuin een foto genomen van de nieuwe raad.

Lees meer

CDA Wassenaar bedankt iedereen voor hun stem en voor hun steun!

Graag wil het CDA in de eerste plaats alle kandidaten danken voor hun bereidheid om op de lijst te staan en hun enorme inzet in de campagne. Daarnaast danken wij de campagne commissie en het bestuur en al die sympathisanten en vrijwilligers die ons geholpen hebben om te flyeren, stands op te bouwen, onze boodschap uit te dragen, te vertellen over onze kandidaten en te helpen met de organisatie van de afgelopen weken.

Lees meer

Gun Wassenaar en uzelf een mooie toekomst: stem CDA Wassenaar!

We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Deze week is het zover. Het CDA Wassenaar voert een bruisende verkiezingscampagne. Dit begon al met het opstellen van ons verkiezingsprogramma in de zomer van 2021. We hebben toen op basis van uw inbreng en ideeën een rijk verkiezingsprogramma kunnen opstellen. Door velen van u “stiekem” bestempeld als misschien wel het beste programma voor Wassenaar. En we blijven voortdurend met u in gesprek. Wassenaar moet een fijn dorp zijn om in te wonen, waarin uw stem echt wordt gehoord. Onze kandidaten popelen om dit programma voor u uit te mogen voeren. We hopen van harte dat u gaat stemmen. Laten we proberen de opkomst van 60% van vorige keer ruim te overtreffen.

Lees meer
Back To Top