Skip to content

Lokaal Wassenaar; altijd in de buurt

Deze week was Lokaal Wassenaar in de buurt Kerkehout. Enkele raads- en bestuursleden van Lokaal Wassenaar hebben j.l. zaterdag een bezoek gebracht aan Sportvereniging Wassenaar. Zij hebben daar met het bestuur van SV Wassenaar gesproken over het voornemen van SV Wassenaar en buurtvereniging Kerkehout om samen een “Buurthuis van de toekomst” te bouwen. Onder de titel “De toekomst maken wij samen” hebben de sport- en buurtvereniging en de Wassenaarse Bouwstichting beschreven waarom een samenwerking van deze partijen belangrijk is voor de leefbaarheid in Kerkehout.

Lees meer

Lokaal Wassenaar! : voor een gezondere leefstijl

Wassenaar – Wethouder Inge Zweerts de Jong van Lokaal Wassenaar! heeft gehoor gegeven aan de oproep van de GGD om mee te doen aan de actie: ´IkPas’. IkPas is een initiatief van de stichting Positieve Leefstijl en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een jaarlijks terugkerende actie om 40 dagen lang geen alcohol te drinken. Tijdens een commissievergadering van het sociaal domein heeft de directeur van de GGD zijn bezorgdheid uitgesproken over het alcoholgebruik in Wassenaar.

Lees meer

Inspreken of inspraak: afsluiting Storm van ‘s-Gravesandeweg

Wassenaar – De raad van 19 februari zou, nadat het voorstel Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg van de agenda was gehaald, een rustige en korte raadsvergadering hebben moeten zijn, ware het niet dat er zich 16 lokale ondernemers als inspreker hadden aangemeld. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Het was duidelijk dat het hier een breed gedragen noodkreet van de middenstand betrof over de verkeerssituatie in Wassenaar en met name de gevolgen van het voor een half jaar afsluiten van de Storm van ’s-Gravesandeweg.

Lees meer

Lokaal Wassenaar! doet voorstellen voor nog betere zorg

Wassenaar – De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Als u hulp nodig heeft kunt u een aanvraag voor zorg indienen bij de gemeente. Een consulent van de gemeente bekijkt samen met u tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek welke zorg gegeven kan worden op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of de Jeugdwet. Het gesprek leidt tot een hulpaanvraag.

Lees meer

Lokaal Wassenaar! : Sociaal en Toegankelijk

Wassenaar – ‘Iedereen doet mee’ en ‘Lokaal voor ons allemaal’, dit waren de beloften van Lokaal Wassenaar! in de verkiezingstijd. Nu we met 3 raadszetels goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en een wethouder hebben in het college, kunnen we het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Domein mede besturen. Op 24 september j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels de Parade Sociaal Domein bezocht. Hier zijn veel mooie voorbeelden van uitvoeringsplannen van een aantal gemeenten gepresenteerd.

Lees meer

Lokaal Wassenaar! neemt deel aan de coalitie

Wassenaar – Het bestuur en de fractie van Lokaal Wassenaar! zijn zeer verheugd over het onlangs gesloten coalitieakkoord, waaraan Lokaal Wassenaar! als tweede partij in grootte deelneemt. Voor een nieuwe partij vinden wij dat een mooi resultaat. Met veel dank aan alle kiezers, die op onze partij stemden. Inge Zweerts de Jong is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 juli j.l. geïnstalleerd als wethouder.

Lees meer
Back To Top