Skip to content

Lokaal Wassenaar: verduurzaming versnellen

Als ik na een regenbui de buitentafel droogmaak, is de vaatdoek zwart. U herkent dat vast wel. Het regenwater is vervuild, zelfs in een groene gemeente als Wassenaar. Ik denk dan aan alle extra voordelen als Wassenaar eenmaal klimaatneutraal is: de lucht wordt zo veel schoner als we niet meer op benzine of diesel rijden. Door het vele verkeer wordt de lucht nu nog gevuld met stikstofoxiden, roet en ander fijnstof. Schone lucht is essentieel voor ieders gezondheid; ouderen, kinderen, voor wie buiten sport of z’n eigen groente kweekt…

Lees meer

Lokaal Wassenaar: sociale samenhang vergroten

Lokaal Wassenaar streeft ernaar om de sociaal onderlinge band tussen alle Wassenaarders te versterken. Dit kan op verschillende fronten. Of je het nu hebt over sporten bij een sportclub, gezellig samen zijn bij een activiteit of de zorg voor een ander. In bijna alle gevallen wordt dit georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. (Sportverenigingen, buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties of individueel als hulp bij ouderen, de mantelzorg). De Wassenaarse gemeenschap kan niet zonder jullie.

Lees meer

Grip houden op financiële risico’s verbouwing De Paauw

Als je vanuit Den Haag over de Rijksstraatweg Wassenaar binnenkomt zie je het prachtige gebouw De Paauw staan. Het grote groene grasveld en het statige gele gebouw vormen een schilderachtig tableau. Niet gek dan ook dat de raad in mei een richtinggevende uitspraak deed om er naar te streven een deel van het bestuur en ambtenarenapparaat in het historische gebouw te huisvesten.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: wat is goed?

Lokaal Wassenaar is de grootste, stabiele lokale partij van Wassenaar en hanteert steeds als uitgangspunt: ‘Wat is goed voor Wassenaar?’ Kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en de mening van de inwoners zijn daarbij leidend. Dit geldt voor alle terreinen waar wij invloed op hebben. Dat doen we door praktische en uitvoerbare oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar onze gemeente voor staat.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: onveiligheid Den Deijl aanpakken

Bewoners rondom de fietstunnel bij Den Deijl hebben in de zomer van 2020 een brief naar de gemeente gestuurd met de mededeling dat zij de verkeerssituatie ter plaatse zat zijn. Er worden daar regelmatig auto’s beschadigd door grote vrachtauto’s die gebruik maken van de fietsstraat om een meubelzaak te bereiken. De fractie van Lokaal Wassenaar is ter plekke gaan kijken en zag dat grote vrachtwagens nauwelijks passen op deze smalle weg. Overigens betreft het hier een snelfietsroute die dus regelmatig volledig geblokkeerd wordt.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: Subsidie kinderboerderij blijft

Een paar weken geleden stond in deze krant een oproep van de kinderboerderij aan de Wassenaarse gemeenteraad om hen te helpen. De kinderboerderij had van de gemeente vernomen dat de boerderij de komende jaren mogelijk géén of minder subsidie zou ontvangen. Dit zou betekenen dat het voortbestaan van de boerderij in gevaar zou kunnen komen. Triest voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Ook raakt het de dagbesteding op de kinderboerderij die door Philadelphia Zorg wordt aangeboden.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: Openbare ruimte beter onderhouden

Lokaal Wassenaar krijgt regelmatig signalen van inwoners over de openbare ruimte in hun buurt. We merken dat het onderhoud van openbaar groen onder druk staat. Ook krijgen we klachten over bijvoorbeeld wandelpaden die onbegaanbaar zijn geworden door wateroverlast of overhangend groen. Daarnaast zijn ook speeltoestellen soms in slechte staat en staan sommige straten vol hoog opschietend onkruid.

Lees meer
Back To Top