Skip to content

Hoe verder met locatie Valkenburg, komt het nog goed? (2)

De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren al verschillende besluiten genomen over de ontwikkeling van Valkenburg. Het aantal woningen en de breedte van het gebied tussen de bebouwing en de gemeente Wassenaar zijn voor ons belangrijk. Uiteindelijk besloten provincie en Rijk dat er maximaal 5000 woningen zouden komen en een robuuste groene zone. De gemeenteraad besloot dat de groene zone tenminste 1500 m breed zou moeten zijn.

Lees meer

Landelijke steunmaatregelen ook voor lokale ondernemers

Eind vorige week heeft het kabinet maatregelen bekend gemaakt voor ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis. Enkele van deze maatregelen zijn zeker interessant voor Wassenaarse (kleinere) ondernemers en voor zzp’ers (zelfstandig zonder personeel). Door het wegvallen van opdrachten gedurende de maanden maart, april en mei kan het zijn dat een ondernemer niet het benodigde aantal uren voor een belastingkorting (1225 uur) gaat halen.

Lees meer

Lokaal Wassenaar : Stop Sluipverkeer

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad vergaderd over de begroting 2020. In deze begroting is een bedrag opgenomen om een onderzoek te doen naar de verkeersituatie in/om Wassenaar en om op basis daarvan te komen met verbetervoorstellen.

De randvoorwaarden die aan dit onderzoek werden meegegeven betroffen echter het “verbeteren van de draagkracht van ons wegennet”. Daarmee werd de suggestie gewekt dat het sluipverkeer wordt gefaciliteerd door de wegen in Wassenaar meer capaciteit te gaan geven. Iets wat Lokaal Wassenaar geen goed idee vindt. Ook de werkgroep Keer Verkeer heeft bij Lokaal Wassenaar haar zorgen op dit punt kenbaar gemaakt. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling om verkeer wat Wassenaar niet als eindbestemming heeft te gaan weren uit ons dorp. Dit zal de interne bereikbaarheid van ons dorp en de leefbaarheid en veiligheid gaan verhogen en ons dorp aantrekkelijk houden als plaats om te wonen, recreëren en werken.

Lees meer

Lokaal Wassenaar; de toegankelijkheid van uw buurt

Deze week staan we stil bij de “Week van de toegankelijkheid”. Het is al sinds het jaar 2000 dat er op deze manier aandacht wordt gevraagd voor “toegankelijkheid”. Het thema voor dit jaar is “Lekker vrij”, waarbij er landelijk aandacht wordt gevraagd voor het vrij kunnen recreëren. Dat is heel breed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van natuurgebieden, musea, monumenten, theaters en evenementen. Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze net als ieder ander hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Zo zijn er ontoegankelijke cafés, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op websites en personeel dat niet goed weet hoe het oplossingsgericht kan meedenken met mensen met een beperking of een chronische ziekte.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: begroting moet sluitend zijn

Na de verkiezingen was al duidelijk dat het voor de coalitie met Lokaal Wassenaar niet makkelijk zou zijn om de begroting op orde te houden, met name door externe factoren.
Wassenaar moet voor iedereen een fijn dorp blijven. Dit stelt eisen aan o.a. betaalbaar wonen, onderwijs , economie, cultuur en sport. Daarnaast bouwen we een nieuwe sporthal en gymzaal en willen we de Paauw en theater Warenar kosteneffectief exploiteren.

Lees meer
Back To Top