Skip to content

Lokaal Wassenaar! Eens met Federatie van Ouderen

Wassenaar – De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties heeft verleden week een oproep gedaan aan de toekomstige coalitie om de gemeente Wassenaar nog seniorenvriendelijker te maken. Het is fijn om te constateren dat de Federatie het seniorenbeleid over de afgelopen 4 jaar als vriendelijk heeft ervaren. Uiteraard zijn er punten die verbeterd kunnen worden, zoals woningbouw voor ouderen met een middeninkomen, betere vervoersmogelijkheden en een betere bereikbaarheid van de gemeente voor ouderen. Het verkiezingsprogramma van Lokaal wassenaar! heeft deze punten ook benoemd en daarom begrijpen wij de oproep van de Federatie goed. Alle partijen hebben mooie ideeën in de verkiezingsprogramma’s staan. Nu moeten die nog in het coalitieakkoord komen!

Lees meer

Lokaal Wassenaar! voor behoud van Wassenaar

Wassenaar – Bent u ook zo trots op ons dorp? Elke keer opnieuw als ik door het dorp fiets zie ik de bijzondere gebouwen. Een grote afwisseling tussen oude en nieuwe bebouwing. Dat is ook wat ons dorp zo uniek maakt. De historische bebouwing laat zien hoe Wassenaar is ontstaan en ontwikkeld. De historie draagt ook bij aan onze toekomst.

Lees meer

Samen sterk in grote coalitie

Wassenaar – De verkiezingen van 21 maart gaan over de toekomst van Wassenaar. De nieuwe gemeenteraad gaat hiervoor samen met onze inwoners aan de slag. Hoe moet Wassenaar er in de nabije en verre toekomst uitzien? Wat voor soort samenleving en dorp willen wij in 2030 zijn?

Lees meer

Je bent jong en je woont in Wassenaar…..

Wassenaar – Deze week staat de Wassenaarse jeugd in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens het politieke jeugddebat op 6 maart konden de jongeren in discussie gaan met de lokale politiek. Je bent jong en je woont in Wassenaar. Dan heb je best wel wat wensen. Lokaal Wassenaar! is er voor allemaal, dus ook voor onze jeugd. In de nieuwe gemeenteraad staan wij klaar om naar jullie te luisteren. En op 7 maart is de opening van de voetbalkooi. Als wethouder van Sport heb ik mij hard gemaakt voor deze voetbalkooi. Het ging niet vanzelf. Maar het is gelukt. De kooi staat er en er kan gevoetbald worden.

Lees meer

Lokaal Wassenaar! 100 jaar vrouwenkiesrecht: Gebruik je stem!

Wassenaar – Met het oog op Internationale Vrouwendag 8 maart en 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2018 laten wij, als vrouwen die actief zijn in de Wassenaarse politiek, ons graag zien. Wij hebben ons kandidaat gesteld voor Lokaal Wassenaar! Wij doen hierbij een oproep aan alle vrouwen in Wassenaar om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
In Wassenaar zijn 6 van de 21 raadsleden vrouw. Van de 4 wethouders is er slechts één een vrouw.

Lees meer

Lokale politiek: Het blijft mensenwerk

Wassenaar – Verleden week ging de Kieswijzer van start. Een mooi journalistiek initiatief. Als lijsttrekker van Lokaal Wassenaar! had ik zelf al eerder de verkiezingsprogramma’s van de Wassenaarse partijen naast elkaar gelegd. Het is bemoedigend om te constateren dat er veel overeenkomsten zijn. Dat belooft veel goeds voor de coalitiebesprekingen na de verkiezingen 21 maart. Het ziet er naar uit dat een volgende coalitie invulling kan geven aan dat wat de Wassenaarders belangrijk vinden voor ons dorp. Over onze zelfstandigheid zijn alle partijen het met elkaar eens. Gelukkig hoeven wij het daarover in de campagne dus niet meer te hebben. Nu ook onze burgemeester heeft aangegeven dat Wassenaar zelfstandig kan blijven wordt de vraag interessant wat voor gemeente Wassenaar wil zijn. Nu en in de toekomst. Daar gaat het dus om bij deze verkiezingen.

Lees meer
Back To Top