Skip to content

Lokaal Wassenaar: Jeugd denkt mee over Wassenaarse toekomst

Gedurende deze raadsperiode is er sprake van een zeer actieve inbreng vanuit de jeugd van Wassenaar. Lokaal Wassenaar vindt dat belangrijk. De jeugd maakt immers circa 25% uit van het aantal inwoners van Wassenaar. Hoewel ze (vaak nog) geen stemrecht hebben vinden we dat hun stem wel degelijk moet worden gehoord en dient mee te tellen in de besluitvorming. Wat we vandaag beslissen heeft immers impact voor hun toekomst.

Lees meer

Valkenburg en niet nagekomen afspraken

Na jaren discussie is het zover: de gemeente Katwijk heeft het bestemmingsplan Valkenburg voor inspraak bekend gemaakt. Het gaat om een heel globaal bestemmingsplan. In dit plan is de mogelijkheid opgenomen om tot op de Wassenaarse gemeentegrens 5600 woningen te bouwen. Dat zijn 600 woningen meer dan we eerder afspraken. Zelfs gebouwen met 10 verdiepingen (30 m hoog) zijn mogelijk. In 2018 is er tussen de beide gemeenten, de provincie en het Rijk een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat de bebouwing niet tot op de gemeentegrens komt. Het is voor Lokaal Wassenaar ontzettend teleurstellend en niet acceptabel dat de gemeente Katwijk dit afwijkende plan zonder overleg met de gemeente Wassenaar heeft opgesteld.

Lees meer

Fractie Lokaal Wassenaar stelt vragen over speelplaats

Afgelopen dinsdagavond heeft raadslid Maria Bellekom – Vogels van Lokaal Wassenaar bij de commissie Bestuur en Middelen vragen gesteld over het onderhoud van het speeltuintje in de wijk Oostdorp en over het groenonderhoud in die wijk. Zij heeft geconstateerd dat de kinderspeelplaats bij de Pieter Maritzstraat in een erbarmelijke staat verkeert en door de gemeente als onveilig is verklaard blijkens een daar geplaatst bord. Zij heeft gevraagd sinds wanneer de speeltuin onveilig is en ook of er plannen zijn om de speeltuin weer op te knappen.

Lees meer

LokaalWassenaar: Bestemmingsplan en het Ammonslaantje

De gemeenteraad krijgt regelmatig stukken ter besluitvorming die te maken hebben met ruimtelijke ordening, waaronder bestemmingsplannen. Dat betekent dat de raadsleden moeten besluiten over uitbreiding en nieuwbouw van woningen en bedrijven. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Zo wordt bepaald wat op een bepaalde locatie is toegestaan. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Lees meer

Lokaal Wassenaar en de kapvergunning

Wassenaar presenteert zich graag als groene oase of landgoed aan zee. Het kent een eeuwenoude traditie waarbij het groene, lommerrijke karakter van ons dorp wordt gekoesterd. Hiermee onderscheidt Wassenaar zich in de regio en scoort Wassenaar altijd hoog in de jaarlijkse “woonplaats-ranglijst” van Elseviers Weekblad. Daarnaast vervult het Wassenaarse groen een recreatieve functie, ook in de regio, voor vele wandelaars, fietsers, ruiters, sporters, vogelaars en toeristen.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: Schulden snel lokaal aanpakken

Woensdag 1 juli wordt in de commissie sociaal domein de startnotie schuldhulpverlening behandeld. Raads- en commissieleden kunnen dan richting geven aan het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar. Het is een actueel onderwerp, niet alleen door de coronacrisis maar ook door nieuwe wettelijke regelgeving die vanaf volgend jaar van kracht is. Door de coronacrisis zullen méér mensen in de positie komen dat zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen, doordat zij hun baan verliezen of ondernemers die hun omzet fors hebben zien teruglopen.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: altijd in de buurt (nu bij kunstgroep in de molen)

Kunstgroep Wassenaar is weer begonnen met het organiseren van exposities, rekening houdend met anderhalve meter afstand. Lokaal Wassenaar is verheugd dat met inachtneming van de RIVM maatregelen het weer mogelijk is om van kunst te genieten in onze prachtige molen. Ook zijn er weer films gedraaid in de filmzaal van de bibliotheek en zijn de musea opengegaan. De afgelopen periode zonder cultuurbeleving was voor velen een saaie tijd. Zo zie je maar hoe belangrijk cultuur is. 

Lees meer

Lokaal Wassenaar: Genieten van het groen

We leven in een onwerkelijke tijd. Door de coronacrisis zijn we veel meer aan ons eigen huis en eigen leefomgeving gebonden. Wat mogen we in Wassenaar dan toch gelukkig zijn met onze prachtige groene omgeving. De prachtige parken, de lanen, de duinen en niet te vergeten de vele mooie particuliere tuinen. Het groen geeft ontspanning en biedt rust.

Lees meer
Back To Top