Skip to content

Van fouten kun je leren

In de zomer sloten wij, Lokaal Wassenaar, samen met Groen Links, VVD en Hart van Wassenaar een coalitieakkoord met de beste wil en ambities om Wassenaar beter en mooier te maken. Dat is deze week tot een einde gekomen. Jammer? Deels. We hebben al met al redelijk wat kunnen realiseren of in ieder geval met een aanzet daartoe kunnen komen.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: Geven is beter dan nemen

Wie wel eens in een bootje vaart, weet dat er op het water een prachtige verkeersregel geldt: je hebt geen voorrang, je geeft voorrang. Zo kan het nooit fout gaan. Je krijgt hooguit twee schippers, die elkaar de ruimte geven, terwijl slechts eentje dat hoeft te doen. Geven is beter dan nemen: het voorkomt botsingen. Het zou mooi zijn als deze regel ook op de wal zou gelden, bijvoorbeeld in de politiek. In de politiek van Wassenaar.

Lees meer

Sociaal Domein: om ieders welzijn

Een bijeenkomst van het Sociaal Contact in het Deijlerhuis, de uitreiking van de Groene Paauw in het Raadhuis, Samen-Zijn22 bij Blauw Zwart, een lunch van de Federatie Wassenaarse Ouderen in de Warenar, de onthulling van de Regenboogvlag in de Sporthal, op bezoek bij de Zorgboerderij, de Sportproeverij voor 55-plussers in het zwembad, de opening van het Cultuuranker in de Langstraat, de vrijwilligersproeverij, de klimaattafel en de locale inclusietafel en ook nog de Fresh Air Walk lekker buiten… 

Lees meer

Opgeruimd staat netjes

Begin dit jaar heeft ons raadslid Maria Bellekom-Vogels vragen gesteld over het weesfietsen-beleid. Wij zijn blij dat het gemeentebestuur dit probleem voortvarend heeft opgepakt en echt aandacht besteedt aan de overlast en de verloedering van de fietsparkeervakken met deze vaak lelijke obstakels, die bovendien onnodig plekken bezet houden. Verleden week heeft u in deze krant kunnen lezen dat er een nieuw Aanwijzingsbesluit Weesfietsen Wassenaar 2022 is vastgesteld.

Lees meer

Lokaal Wassenaar, altijd in de buurt

Een van de verkiezingsbeloften van Lokaal Wassenaar is dat wij aanspreekbaar zijn en dit willen wij graag nader uitleggen. Wij krijgen per email regelmatig vragen over wensen of problemen in de buurt. Daarbij gaat het om parkeerproblemen, overhangend groen, aanleg of verbeteren van speelterreintjes, etc. Onze fractie staat graag open voor allerlei suggesties. Wij vinden het dan ook nuttig om met u daarover te praten.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: Weg met die wrakke fietsen

In september 2019 is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast om er voor te zorgen dat verwaarloosde fietsen die bij bushaltes, winkels en flats worden achtergelaten na een waarschuwing verwijderd kunnen worden. De waarschuwing bestaat uit een label aan de fiets waarbij de eigenaar tot een bepaalde datum de tijd krijgt om de fiets te verwijderen. Na het verlopen van de termijn, heeft de gemeente het recht om de fiets te verwijderen.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: U bent de baas

Voor Lokaal Wassenaar telt uw stem niet alleen op 16 maart, maar minstens voor de komende 4 jaar. Het is geen gunst dat we naar u blijven luisteren, het is wat ons betreft een vanzelfsprekendheid. Want goed beschouwd zijn verkiezingen een soort van sollicitatie, waarbij u als kiezer bepaalt wie de baan krijgt. U bent de baas.

Lees meer
Back To Top