Skip to content

Wassenaar, dat zijn wij!

Na mijn studie en verschillende banen in Amsterdam, kwam ik in 2012 terug in Wassenaar, het dorp waar ik opgroeide en het fijn heb gehad op de Jozefschool en het Adelbert College. Ik kwam, samen met mijn twee kinderen, terug in een warm bad; andere ouders sloten me gelijk in de groep en we namen deel aan gezellige activiteiten in het dorp. Zo kreeg ik veel meer terug dan dat ik in Amsterdam achterliet.

Lees meer

Fractie Lokaal Wassenaar: Bedankt!

Afgelopen dinsdagavond vond de laatste gemeenteraadsvergadering plaats voor de verkiezingen. Het was ook de laatste keer dat de inwoners van Wassenaar de diverse fracties van de periode 2018 tot 2022 in actie konden zien. Ook de raadsleden van Lokaal Wassenaar namen voor de laatste maal plaats in hun zetel.

Lees meer

30 km binnen Wassenaar: een goed plan?

De drukke verkeerssituatie in Wassenaar blijft de gemoederen bezig houden. In de raadsvergadering van 14 december 2021 is het besluit genomen om alle inwoners van Wassenaar te betrekken bij (de uitvoering van) het verkeersplan en de daarin voorgestelde maatregelen. E.e.a. ligt nu ter inzage en u kunt reageren tot 18 maart. Dat is op zich goed nieuws! Tenminste, als er dan ook goed geluisterd wordt naar de inbreng en meningen van de Wassenaarders. Dus dan moet het juist gaan over WELKE maatregelen de bewoners in hun wijk en buurt wenselijk vinden.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: Samen werken – Maria Bellekom – Vogels

Mijn naam is Maria Bellekom – Vogels, geboren en getogen Wassenaarder. Mensen omschrijven mij als een ‘bezige bij’ en als iemand die altijd opkomt voor de belangen van anderen. Vanaf 1975 ben ik werkzaam als belastingadviseur. Als zelfstandig ondernemer heb ik mijn werk altijd goed kunnen combineren met mijn gezin. Ik ben bijna 47 jaar getrouwd met Theo Bellekom, samen kregen we 3 kinderen en 8 kleinkinderen.

Lees meer

Lokaal Wassenaar: verduurzaming versnellen

Als ik na een regenbui de buitentafel droogmaak, is de vaatdoek zwart. U herkent dat vast wel. Het regenwater is vervuild, zelfs in een groene gemeente als Wassenaar. Ik denk dan aan alle extra voordelen als Wassenaar eenmaal klimaatneutraal is: de lucht wordt zo veel schoner als we niet meer op benzine of diesel rijden. Door het vele verkeer wordt de lucht nu nog gevuld met stikstofoxiden, roet en ander fijnstof. Schone lucht is essentieel voor ieders gezondheid; ouderen, kinderen, voor wie buiten sport of z’n eigen groente kweekt…

Lees meer

Lokaal Wassenaar: sociale samenhang vergroten

Lokaal Wassenaar streeft ernaar om de sociaal onderlinge band tussen alle Wassenaarders te versterken. Dit kan op verschillende fronten. Of je het nu hebt over sporten bij een sportclub, gezellig samen zijn bij een activiteit of de zorg voor een ander. In bijna alle gevallen wordt dit georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. (Sportverenigingen, buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties of individueel als hulp bij ouderen, de mantelzorg). De Wassenaarse gemeenschap kan niet zonder jullie.

Lees meer

Grip houden op financiële risico’s verbouwing De Paauw

Als je vanuit Den Haag over de Rijksstraatweg Wassenaar binnenkomt zie je het prachtige gebouw De Paauw staan. Het grote groene grasveld en het statige gele gebouw vormen een schilderachtig tableau. Niet gek dan ook dat de raad in mei een richtinggevende uitspraak deed om er naar te streven een deel van het bestuur en ambtenarenapparaat in het historische gebouw te huisvesten.

Lees meer
Back To Top