Skip to content

Reactie D66 op coalitiecrisis

De manier waarop de coalitie in Wassenaar na slechts vijf maanden uiteen is gevallen verdient geen schoonheidsprijs. Wassenaar heeft immers een stabiel bestuur nodig dat oog en oor heeft voor de inwoners, vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en voor de vele verenigingen die onze mooie gemeente rijk is.

Lees meer

D66: coalitie in crisis door gebrek aan samenwerking

De afgelopen begrotingsbehandeling verliep onstuimig. Voor D66 springt een aantal aspecten eruit. De onderbouwing voor de begroting ontbrak, de plannen voor de vele extra uitgaven werden niet gedeeld en de voorgenomen stevige lastenverzwaringen waren niet noodzakelijk en slecht getimed. Tijdens de raadsvergadering werd ook nog eens duidelijk dat het onderlinge vertrouwen binnen de coalitie en het college weg is.

Lees meer

D66: Wethouder Financiën Hendrickx bevestigt dat Wassenaar financieel gezond is 

Het was nog in dit jaar – in juni 2022 – dat Deloitte in opdracht van de Rekenkamercommissie concludeerde dat de gemeente Wassenaar financieel gezond is. De gemeente heeft een hoog eigen vermogen en geen schuld. Dat is uniek in Nederland. De lokale woonlasten zijn relatief hoog, en zullen als dit college de in het coalitieakkoord voorgenomen (tot maximaal) 20% verhoging van de OZB doorvoert nog hoger worden.

Lees meer

D66: Terugblik op een bijzondere raadsvergadering

Onze fractie kijkt terug op een bijzondere eerste raadsvergadering na het zomerreces. Veel fracties hadden moties voorbereid om direct een aantal punten te markeren en in te spelen op belangrijke actuele kwesties. Onze fractie had twee oproepen aan het college voorbereid. Een motie voor hulp aan mensen die het in deze tijd financieel moeilijk hebben en een motie voor extra actie om de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te beschermen.

Lees meer

D66: Raad akkoord met motie begeleiding inwoners in barre financiële tijden

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad weer voor het eerst na het reces. D66 bracht samen met de PvdA en het CDA een motie in met als doel de hulp aan inwoners met schulden te garanderen. Daarvoor is nog in 2022 extra geld nodig. Er komt vanuit het kabinet een energiekostenplafond, maar daarmee zijn niet alle zorgen van onze inwoners van de baan. Gemeenten en het Rijk moeten samen optrekken: deze opdracht van de Wassenaarse raad is daar een mooi voorbeeld van!

Lees meer

D66 op de bres voor kwetsbare natuur Meijendel

Ook in het afgelopen zomerse weekeinde waren er weer volop mensen op de been in het duingebied Meijendel. Wandelen, fietsen, paardrijden, met de verrekijker op zoek naar zeldzame vogels. We genieten volop van de rijkdom aan dier- en plantensoorten en afwisselende landschappen, letterlijk in onze achtertuin. Een bijzonder gebied, midden in de drukke Randstad, dat we wat D66 betreft moeten koesteren.

Lees meer
Back To Top