Skip to content

D66: Samen op weg naar een duurzaam Wassenaar

Wassenaar is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te recreëren, met veel groene wijken, landgoederen, parken, Natura 2000 gebied Meijendel, strand en zee naast de deur. We koesteren al dat moois, in de wetenschap dat het niet vanzelfsprekend is. Klimaatverandering vormt een bedreiging met als gevolg een stijgende zeespiegel en steeds extremer weer. Dit heeft consequenties voor de dichtbevolkte regio waarin Wassenaar ligt. Daarom nemen we maatregelen.

Lees meer

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot spreekt tijdens nieuwjaarsbijeenkomst D66 Wassenaar

Morgen, donderdag 27 januari, organiseert D66 Wassenaar zijn nieuwjaarbijeenkomst. Dan gaan wij graag met je in gesprek over klimaat, wonen en onderwijs. Wat betekenen deze onderwerpen voor Wassenaar en welke keuzes maakt D66 hierin. Het thema klimaat, dat als rode draad door ons verkiezingsprogramma heenloopt, zal extra aangelicht worden door de aanwezigheid van Tjeerd de Groot. Tweede Kamerlid voor D66 met o.a. de portefeuilles natuur en stikstof. Hij zal een korte toespraak geven tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees meer

D66 presenteert verkiezingsprogramma ‘Wassenaar: groenste gemeente van de Randstad’

Met dit verkiezingsprogramma dagen wij Wassenaar uit door anders te durven kijken en door andere keuzes te maken. Wat vinden we echt belangrijk, en wat voor Wassenaar willen we eigenlijk zijn? Er zijn nog te veel zaken in Wassenaar die beter kunnen en moeten, en om deze verbeteringen te realiseren zullen we gericht moeten investeren. Of het nu gaat om het behoud van onze natuur, kansengelijkheid in het onderwijs, bereikbare zorg of een levendig centrum. Daar heeft Wassenaar pas echt iets aan.

Lees meer

Wonen en zorg in samenhang bekijken

Wonen en zorg, dat zijn de twee beleidsterreinen waar ik me op ga richten als kandidaat raadslid voor D66. Ik woon nu ruim een jaar in deze prachtige gemeente en ik wil mijn omgeving en alles wat hier speelt graag nog veel beter leren kennen. Ik neem mijn ervaring bij andere gemeenten en bij veel zorgorganisaties die ik heb mogen ondersteunen bij het anders werken in het sociaal domein graag mee. Slim samenwerken, een nadruk op preventie en regievoeren vanuit een heldere visie blijken iedere keer belangrijke sleutels te zijn om hulp van goede kwaliteit te leveren en de kosten beheersbaar te houden.

Lees meer

D66: Echte keuzes voor vooruitgang

We kijken terug op een uitzonderlijk 2021, waarin heel veel van ons werd gevraagd. In het bijzonder van leerkrachten en zorgmedewerkers, van ondernemers en de culturele sector die met meerdere lockdowns werden geconfronteerd. Wij hopen voor hen op een minder wispelturig 2022, waarin ons land weer langzaam open kan en blijft, en we om leren gaan met het COVID-19 virus.

Lees meer

D66: de laatste raadsvergadering van 2021

Tijdens de laatste vergadering van de Raad van 2021 hebben we belangrijke besluiten genomen waarvoor veel input was gegeven door inwoners van ons dorp, dank daarvoor!
Om te beginnen het startdocument en stedenbouwkundig plan van eisen voor de ontwikkeling van Duindigt. Wij zijn blij met het initiatief om de Draf en Renbaan Duindigt weer nieuw leven in te blazen, het gebied ligt er nu vervallen bij. Maar de herontwikkeling van het gebied vraagt om goede kaders. Voorop staat dat er een goede verkeersontsluiting moet komen.

Lees meer

D66 presenteert kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

D66 Wassenaar presenteert de top 5 van de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens D66 lijsttrekker Rogier Krabbendam ‘is het een prachtige lijst met een mooie mix van ervaring en nieuwkomers. Met deze kandidaten gaan we voor het beste resultaat ooit in Wassenaar en zorgen we voor een progressief geluid in de raad van Wassenaar’.

Lees meer

D66: minder verkeersdrukte begint bij onszelf

Maandag besprak de commissie fysieke leefomgeving voor de eerste keer de resultaten van het verkeersonderzoek wegennet Wassenaar. Een opmerkelijke uitkomst van de studie is dat wijzelf als Wassenaarders veel kunnen doen om de drukte tegen te gaan. Door minder vaak de auto te pakken kunnen we de interne autoverplaatsingen flink laten afnemen. De drukte op de wegen wordt namelijk voor 80% veroorzaakt door autoverkeer met een bestemming of herkomst in Wassenaar. Het aandeel van ongewenst doorgaand autoverkeer is ongeveer 20 procent.

Lees meer
Back To Top