Skip to content

D66: bij start van het schooljaar zetten wij verkeersveiligheid op 1

Deze week zijn de scholen weer gestart in Wassenaar. Een jaarlijks hoogtepunt. Wel moet iedereen weer even wennen aan de drukke ochtendspits. Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Ouders willen hun kind vanaf een bepaalde leeftijd graag op een veilige manier zelfstandig naar school laten gaan. Aan de politiek de taak om daar samen met scholen en ouders de juiste omstandigheden voor te creëren. Dat kan door te kiezen voor het invoeren van een lagere maximum snelheid en een veilige weginrichting.

Lees meer

D66: plannen dorpscentrum Wassenaar lopen vertraging op

Het centrum van Wassenaar is aan vernieuwing toe. De plannen liggen er, het geld was gereserveerd maar het college komt met een aangepast plan omdat de voorspelling van de kosten door het dak zijn gegaan. D66 maakt zich zorgen over wat er overblijft van de plannen nu de nieuwe coalitie komt met een ‘nieuw en realistisch’ plan, en wat dit betekent voor de ondernemers en bezoekers aan ons centrum.

Lees meer

D66 mist visie en actie van nieuwe coalitie

D66 is ronduit teleurgesteld over het zeer beknopte akkoord, dat maar liefst drie maanden nodig had om tot stand te komen. Er is woningnood, ook in Wassenaar. Maar het college schuift beslissingen over woningbouw voor zich uit. Op het terrein van Den Deijlschool kiest men voor nog meer ‘grondgebonden woningen’ – lees: meer van wat we al hebben. Zo wordt een kans gemist om meer woningen voor starters en gezinnen te bouwen, net als appartementen voor ouderen die graag willen doorstromen.

Lees meer

D66: ‘Wassenaar haalt nationale media met inwonersparticipatie’

Op 24 mei verscheen een nieuwsbericht in NRC Handelsblad over hoe de inwoners in Wassenaar meedenken over het collegeakkoord. Een mooi initiatief van de partijen en formateur die onderhandelen over een coalitieakkoord en college. Dat het belang van inwonersparticpatie nog niet voor iedereen dezelfde lading heeft bleek echter ook uit hetzelfde artikel. Typerend voor deze sceptische houding ten aanzien van het betrekken van de inwoners van Wassenaar was de uitspraak van Jeroen Gangkema, fractievoorzitter van LokaalWassenaar!; ‘De Wassenaarders hadden bij de verkiezingen hun stem toch al laten horen?’.

Lees meer

Commissieleden voor D66 geïnstalleerd

Deze week zijn ook de commissieleden officieel begonnen bij de gemeenteraad van Wassenaar. D66 is blij dat Marianne Wuite en Paut Kromkamp met D66- fractievoorzitter Rogier Krabbendam en raadslid Ritske Bloemendaal actief worden als commissielid voor de D66-fractie. Marianne gaat hoofdzakelijk deelnemen aan de Commissie Fysieke Leefomgeving en Paut gaat zich vooral toeleggen op de dossiers van de Commissie Mens & Maatschappij.

Lees meer

D66: En nu aan de slag!

Op woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad van Wassenaar geïnstalleerd, waaronder de twee D66-raadsleden Rogier Krabbendam en Ritske Bloemendaal. Samen vormen zij de nieuwe D66 fractie in de raad. Rogier: “We hebben er heel erg veel zin in en zijn blij dat we nu echt aan de slag mogen. Met veel enthousiasme en gedrevenheid zullen wij ons de komende vier jaar inzetten voor de inwoners van Wassenaar.”

Lees meer

D66: Samen goed wonen in Wassenaar

Woningen bouwen in Wassenaar is gezien de beperkte vrije ruimte om te bouwen een ingewikkelde opgave. De Woonvisie 2021-2025 “Grip op wonen” geeft helder richting aan de te volgen stappen om de nog beschikbare ruimte te gebruiken. D66 heeft in het verkiezingsprogramma heldere keuzen gemaakt die helpen daar nu versneld mee aan de slag te gaan.

Lees meer

Jong geleerd, oud gedaan: D66 wil meters maken voor goed en duurzaam onderwijs

Het is ieder jaar weer een vrolijke aanblik: de vaak versleten rugzakken aan de vlaggenmasten of aan de gevels van de huizen als teken dat er een jongere woont die zijn of haar diploma heeft weten te bemachtigen, klaar voor de sprong in de wijde wereld. Een mooie mijlpaal, een moment dat je niet vergeet omdat het je eerste stap is op weg naar je vrijheid en zelfstandigheid.

Lees meer
Back To Top