Skip to content

Wethouder De Ridder legt taken neer

Lia de Ridder, sinds 2018 wethouder duurzaamheid, inwonerparticipatie, cultuur, onderwijs, zorg en volkshuisvesting in Wassenaar, treedt terug als wethouder.
De portefeuille van Lia is een uitdagende en veeleisende gebleken. Een portefeuille die eigenlijk niet past binnen de daarvoor gestelde 0,6 fte. In de praktijk blijkt een bijna voltijdse invulling meer realistisch. Dit is steeds lastiger te combineren met andere activiteiten en verplichtingen. Lia constateert dat zij een aantal dossiers hierdoor niet tot het resultaat kan brengen dat zij voor ogen heeft en daarom heeft ze besloten haar taken neer te leggen.

Lees meer

D66: Een nieuw begin

Graag wensen wij alle inwoners van Wassenaar een heel gelukkig en vooral ook gezond 2021! Dit jaar is het begin van het einde van deze pandemie, zodat we onze vrijheid en samenleving herwinnen en een eerste herstel zien van de economie. We luiden graag samen het nieuw jaar in tijdens de Online Nieuwjaarsborrel D66 Wassenaar.

Lees meer

D66: tijd voor nieuw leiderschap

We staan aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Tijdens het online D66 congres afgelopen werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Er wordt dit jaar veel gevraagd van onze samenleving, maar deze crisis toont ook hoe veerkrachtig mensen zijn. Deze moeilijke tijd onthult karakter. En we kijken met vertrouwen naar de toekomst met de overtuiging dat we beter uit deze crisis komen dan hoe we erin gingen.

Lees meer

D66: Woonvisie 2021-2025 gereed!

Wassenaarse Woonvisie 2021-2025 wordt zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. De gemeentelijke locaties voormalige Den Deijlschool, Gemeentewerf en Kerkehout worden in ontwikkeling genomen. In het voorjaar 2021 worden de mogelijkheden voor de Gemeentewerf en Kerkehout voorgelegd aan de raad. Om aan de vraag te voldoen wordt een verdeling aangehouden van 25% sociale bouw, 50% middeldure huur- en koopwoningen en de overige 25% is voor duurdere woningen.

Lees meer
Back To Top